Pandora papers : uw rechten verdedigen.

De Pers heeft het terecht over de onthullingen van de « Pandora papers ». Dit zorgt heel begrijpelijk voor opschudding onder een groot deel van de bevolking. Maar we weten dat zij die gebruik gemaakt hebben naar bepaalde constructies niet allemaal fraudeurs zijn, dat sommigen op een wettelijke manier tewerk gegaan zijn door rechtmatige doelen te hebben nagestreefd, terwijl anderen misschien te goeder trouw fouten gemaakt hebben.

Deze twee groepen hebben het recht om verdedigd te worden en hun rechten te laten gelden.

Daarom is ons Pandora team bereid om naar hen te luisteren en hen te verdedigen binnen de grenzen van de wettelijkheid.  

AFSCHRIFT TAX AND LEGAL

Contact