Afschrift staat u bij op de verschillende gebieden met betrekking tot het voorkomen van risico’s in verband met fiscale, bancaire en financiële regelgeving, die op u van toepassing zijn (“compliance”).

Om de inflatie van wetten en normen aan te pakken, hebben onze advocaten juridische monitoringtools ontwikkeld in hun expertisegebieden.

Wij helpen u bij het opstellen, analyseren en opvolgen van uw documenten die een “compliance”-dimensie samenbrengen, of het nu gaat om de strijd tegen het witwassen van geld, handel met voorkennis, het uiteenvallen van bankrelaties, internationale financiële sancties en embargo’s, vennootschapsrecht, consumentenbeschermingsregels of de naleving van financiële producten en diensten die zijn ontwikkeld en aangeboden aan het publiek.

We analyseren een mogelijke repatriëring van kapitaal vanuit het oogpunt van compliance, controleren de verantwoordelijkheid van alle partijen en de naleving van normen (CRS, UBO, DLU, belastingaangifte, DAC 6 …). We zorgen voor de bescherming of immuniteit die de verschillende DLU aan de aangever biedt of ter beschikking stelt, we beoordelen de gevolgen en risico’s voor belastingbetalers die een regularisatie hebben uitgevoerd, evenals boetes en voorschriften.

Wij staan u bij tijdens een onderzoek door een toezichthouder of een administratieve of gerechtelijke instantie.

We komen tussen in de volgende materies :

  • Fiscale regularisaties
  • Compliance : preventieve antiwitwaswetgeving – bijstand aan onderworpen entiteiten (in het kader van de contractuele documentatie)
  • Rechtmatige repatriëring van gelden
  • Investeringen