We stellen u in staat om te anticiperen op fiscale en juridische wijzigingen om de financiële impact die ze op uw vermogen kunnen hebben te beperken.

Door met Afschrift uw strategie zo snel mogelijk vast te stellen, kunt u uw risico’s beperken en uw belastingwinst verhogen.Wij optimaliseren uw privévermogen door de eventuele oprichting van een structuur en door een strategie die de bescherming van uw persoonlijke eigendom op burgerlijk niveau en voor de belastingdienst garandeert.

Wij helpen u een duidelijke scheiding te maken tussen uw private en professionele activa

Op huwelijks- en gezinsvlak kunnen we de bescherming van de belangen van elk lid van uw gezin verbeteren, vooral in aanwezigheid van nieuw samengestelde gezinnen of in het geval van opeenvolgende huwelijken.

Wij kunnen de overdracht van uw bedrijf aan uw erfgenamen regelen om de duurzaamheid ervan te waarborgen en belastingkosten te voorkomen.

Om oplossingen te bekijken die de impact van deze rechten bij het doorgeven van uw vermogen aan uw erfgenamen kunnen minimaliseren, moet u creatief zijn en dat is ons doel. Inkomsten uit een beroepsactiviteit zijn onderworpen aan een onredelijke belasting- en parafiscale druk die we kunnen verminderen door uw situatie te optimaliseren om uw netto-inkomen te verhogen.

Onze fiscale optimalisatie gaat gepaard met een strategie die rekening houdt met alle wettelijk aanvaarde oplossingen zoals voordelen in natura, groepsverzekeringen, individuele pensioentoezeggingen, aandelenopties, … en andere geïndividualiseerde formules of zelfs de oprichting van een professionele vennootschap. Wij bieden u oplossingen voor het organiseren van uw beroepsstructuur in een internationale context. Wij zijn op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen.

In alle voorgelegde hypotheses ontwikkelen wij samen met u een oplossing die fiscaal voordelig is en geruststellend is op burgerlijk vlak.

In het kader van de planning van uw vermogen en uw nalatenschap moeten de naar voor geschoven oplossingen om de rechten die verschuldigd zijn aan de administratie te minimaliseren, op het juiste moment worden ingevoerd: ze houden vaak een spreiding in.

Deze strategieën die we invoeren, worden namelijk uitgevoerd via eenvoudige handelingen, zoals schenkingen, of door meer geavanceerde technieken, zoals het oprichten van stichtingen of andere Belgische of buitenlandse entiteiten. We kunnen ook zorgen voor een “tax watch” en u waarschuwen voor wetswijzigingen die uw vermogensorganisatie bedreigen.

Wij komen tussen in de volgende materies :

 • Personenbelastingen en belastingen van niet-ingezetenen
 • Vermogensplanning
 • Huwelijksstelsels & huwelijkscontracten
 • erfenisplanning
 • Testamenten & erfovereenkomsten
 • Overdracht van onroerend goed
 • Overdracht van ondernemingen
 • Schenkingen (met heffing, reserve van vruchtgebruik of quasi-vruchtgebruik)
 • Offshoring
 • Certificering van aandelen
 • Verzekeringscontract
 • Successie-Liquidatie-Verdeling
 • Geschillen tussen erfgenamen
 • Maatschappen
 • Buitenlandse structuren & kaaimantaks
 • Oprichting van privé-stichtingen
 • Fiscale rulings

Onze analyses houden rekening met de meest recente wetgeving en rechtspraak op dit gebied en zullen bovendien altijd de rechtszekerheid van de handeling garanderen. Anticipatie is de sleutel tot een succesvolle belastingoptimalisatie.