De belastingheffing op vennootschappen en rechtspersonen heeft de afgelopen jaren een volledige herziening ondergaan, waardoor de manier waarop de belastingstrategie van een onderneming wordt benaderd, volledig wordt verstoord.

Hetzelfde geldt trouwens voor het vennootschapsrecht.Wij begeleiden u bij het optimaliseren van de structuur en het kapitaal van uw bedrijf en bij de tijdige planning en het ontwerp van de overdracht van uw bedrijf.

Afschrift is gekend voor zijn innovatie. Wij leveren niet alleen de « klassieke » oplossingen, die gekend zijn bij specialisten en belastingautoriteiten. Wij stellen ook nieuwe oplossingen voor, die speciaal voor u ontworpen werden en aangepast zijn aan uw doelstellingen.Echte innovaties zullen met volledige discretie en in overeenstemming met de wetgeving worden geïmplementeerd.

Naast de Belgische Holding zullen er veel buitenlandse structuren, met name in Luxemburg, Zwitserland, Hong Kong, Estland, de Verenigde Arabische Emiraten of elders,… in uw situatie fiscaal efficiënter kunnen blijken.

De vastgoedactiviteiten, vooral wanneer ze in een bedrijf worden uitgevoerd, roepen vragen op die veel verder gaan dan de inkomstenbelasting en zowel registratierechten als btw dekken. Er bestaan aangepaste oplossingen om de belastingdruk op uw vastgoedaankopen en -investeringen of op uw vastgoedactiviteit te verminderen.

Elk vastgoedproject is uniek en moet daarom worden onderworpen aan een grondig vooronderzoek om de ideale oplossing te bepalen voor de fiscale optimalisatie van uw investering.

Dit is zowel het geval als u een vastgoedprofessional bent en als u onroerend goed bezit of zult verwerven voor de behoeften van uw bedrijf of privé voor uw huis of om te investeren.

Wij komen tussen in de volgende materies :

 • Vennootschapsbelasting
 • BTW
 • Accijnzen en douanerechten
 • Verwerving vruchtgebruik/naakte eigendom – erfpacht, oppervlakte
 • Planning & optimalisatie van vennootschappen
 • Internationaal fiscaal recht (met inbegrip van vaste inrichtingen en transfer pricing)
 • Herstructurering van ondernemingen (fusie & overname), met inbegrip van internationale ondernemingen
 • Fiscaliteit van bedrijfsleiders (aandelenoptieplannen, warrants, managementvennootschappen)
 • Salary split
 • Overdracht van ondernemingen of activa
 • Onroerende fiscaliteit
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Fiscale rulings
 • Fusies & overnames

Een samenwerking op lange termijn. We stellen strategieën vast die we periodiek opnieuw evalueren op uw verzoek. Zo profiteert u altijd van fiscaal efficiënte oplossingen en zorgt u voor de rechtszekerheid van transacties.