Onze belastingadviezen omvatten uiteraard van meet af aan de absolute zorg om te voorkomen dat u een strafbaar feit pleegt. In dit opzicht zijn onze adviezen altijd gericht op het kiezen van de minst belaste weg met inachtneming van de wet om sancties te voorkomen.

Ons doel is ervoor te zorgen dat de belastingen verlaagd worden zonder de wet te overtreden. In geval van een geschil met de belastingdienst kunnen we ook overwegen om te onderhandelen over een overeenkomst om vervolging te voorkomen. In het kader van strafprocedures zorgen wij voor de verdediging van zowel natuurlijke personen als bedrijven.

Wanneer er een conflict op het punt staat te ontstaan, wordt u door veel signalen gewaarschuwd. Ons aan uw zijde hebben is vanaf het begin de zekerheid om het beste van de verdediging te garanderen. Onze bijdrage bestaat uit een diepgaande en globale analyse van uw situatie. Samen met uw boekhouder of financiële afdeling ontwikkelen we een strategie om uw belangen te verdedigen. Tijdens belastingcontroles zullen wij u ook voorzien van advies en bijstand om uw rechten te beschermen.

Van een eenvoudig verzoek om informatie tot een diepgaande belastingcontrole, elke uitwisseling met de administratie brengt risico’s met zich mee die vaak kunnen worden vermeden of beperkt.

Afschrift bepaalt daarom samen met u het juiste antwoord op de vragen van de belastingdienst en ontwikkelt een onderhandelingsstrategie met de overheid om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen en uw slagingskans bij een geschil te vergroten.

Tijdens een controle en in geval van een klacht tegen een belasting is het vaak nog mogelijk om met de belastingdienst te onderhandelen over een overeenkomst om juridische procedures te voorkomen.

Wij begeleiden u in dit proces door een doordacht voorstel te ontwikkelen en te onderhandelen over de overeenkomst, zodat u er concreet voordeel uit kunt halen.

Wij komen tussen in de volgende materies :

  • Fiscale controles
  • Bemiddeling & onderhandeling met de fiscus
  • Fiscaal geschil (administratief/gerechtelijk, directe & indirecte belastingen, met inbegrip van BTW, accijnzen en douane,…)
  • Beroep voor alle Belgische, Europese en internationale gerechtelijke instanties
  • Financieel strafrechtelijke informatie en onderzoeken (verhoor gerechtelijke politie/onderzoeksrechter, raadkamers/kamers van inbeschuldigingstelling; strafrechtbanken)
  • Financieel-strafrechtelijke correctionele vervolging
  • Minnelijke schikkingen in strafzaken

Als een juridische procedure onvermijdelijk blijkt, is het essentieel dat Afschrift u vanaf de eerste gesprekken met de administratie vergezelt om de beste strategie te bepalen. Deze strategie zal gebaseerd zijn op een adequate keuze van de te overhandigen documenten, op de antwoorden die moeten worden gegeven op de vragen van de belastingdienst, op een verdediging van uw rechten, op de controle van de administratieve procedure en, in voorkomend geval, op de rechterlijke procedure. Afschrift heeft het recht en de mogelijkheid om u te verdedigen in alle rechtbanken en in het buitenland.