Mélanie Daube

Advocaat – Partner

melanie.daube@afschrift.com
+ 32 2 646 46 36

Een geïntegreerde aanpak.
Rekening houden met de onderlinge afhankelijkheid van fiscaliteit en andere rechtstakken is voor Mélanie Daube een essentiële voorwaarde voor elk planningsproces.
“Als een cliënt mij raadpleegt over een kwestie van vermogensplanning begin ik altijd met het bekijken van hun situatie vanuit een burgerrechtelijk perspectief. De eerste stap is inderdaad om zich af te vragen op welke manier de activa van de klant kunnen worden verdeeld. Pas als deze kwestie is opgelost, moet worden nagedacht over de manier waarop deze oplossing moet worden geïmplementeerd en tegelijkertijd de fiscale gevolgen ervan tot een minimum te beperken. De aanpak is niet anders in aanwezigheid van Belgische of buitenlandse juridische structuren.
Met de invoering van de talrijke richtlijnen ter bestrijding van belastingontduiking (“ATAD”) is het van essentieel belang geworden om belastingen vanuit de bestaande economische situatie te benaderen, en niet meer andersom.”

Visie op 360°.
Mélanie Daube is specialist in vraagstukken op het gebied van vermogensorganisatie en (her)structurering van bedrijven met een internationale dimensie en houdt zich ook bezig met procesvoering. Voor haar gaan deze verschillende specialiteiten hand in hand.
“Als we deelnemen aan de ontwikkeling van een vermogensstructuur, moeten we ook in staat zijn om de gekozen oplossing te verdedigen in geval van een geschil.” Overtuigd van de waarde van deze complementariteit vindt Mélanie Daube het belangrijk om het te integreren in de opvolging van het dossier van elke cliënt.
“We zijn beschikbaar om onze klanten te helpen in alle fiscale zaken en we geven hen ons advies na een grondige studie van hun situatie. Zonder ooit uit het oog te verliezen dat we er zijn om onze klanten te adviseren, maar dat de uiteindelijke beslissing aan hen is.”

Balies

 • Lid van de Balie van Brussel sinds 2002
 • Lid van de Balie van Antwerpen sinds 2010
 • Lid van de Balie van Luxemburg (lijst IV) sinds 2011

Talen

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels

Diploma’s

 • Licentiaat in de rechten – Université Libre de Bruxelles (2001 – grote onderscheiding)
 • DES in economisch recht – Université Libre de Bruxelles (2002 – grote onderscheiding)

Academische activiteiten

Actueel

 • Docent bij Master executive en Gestion fiscale aan de Solvay Business School of Economics & Management, Université Libre de Bruxelles

Voorheen

 • Assistente aan de Rechtsfaculteit van de ULB (Histoire du Droit et des Institutions).
 • Plaatsvervangend lerares aan de Solvay Brussels School of Economics &Management, Université Libre de Bruxelles (Fiscaal recht)

Publicaties

Download de volledige lijst