Islamitisch bankieren

 

In de loop van het afgelopen decennium kende het islamitisch bankieren een spectaculaire ontwikkeling. In België is de Associatie Afschrift één van de pioniers in deze materie.

 

Het verzoenen van ethiek, economie en fiscaliteit

Een strikte ethiek

Islamitisch bankieren is gebaseerd op 5 fundamentele prin¬cipes die rechtstreeks voortvloeien uit de Sharia:

  • verbod op interest
  • verbod op toeval en speculatie
  • verbod op niet-toegelaten sectoren die niet beantwoorden aan de ethiek van de islam (kansspelen, por¬no¬grafie, bewapening, alcohol…)
  • verdeling van winsten en verliezen • steunend op een reëel actief

Een economisch gezond model

De toepassing van deze ethische principes bevordert de ontwikkeling van producten gebaseerd op een eenvoudig en solide economisch model, wat een tegenpool is voor praktijken van financiële instrumentering.

Aantrekkelijke fiscaliteit

De afwezigheid van interesten of dividenden maakt de Islamitische producten zeer interessant vanuit fiscaal oogpunt.

Pionierswerk

Om al deze redenen toont de Associatie Afschrift reeds meerdere jaren belangstelling voor het Islamitisch bankieren. Als lid van het Isla¬mic Finance Net¬wrok (ISFIN), een internationaal netwerk van advocaten gespecialiseerd in Islamitisch bankieren, neemt de Associatie Afschrift actief deel aan de ontwikkeling en de certificering van beleggingsproducten ie in overeenstemming zijn met de Sharia. In Bel¬gië ondersteunt de Associatie overigens op actieve wijze de Vereniging voor de ontwikkeling van Islamitische Financiën (ADEFI) en komt zij regelmatig tussen op colloquia en seminaries georganiseerd door voornoemde vereniging.