Internationaal

 

Vandaag de dag omvatten vermogens en activiteiten van ondernemingen vaak een internationale component. Een goede fiscale strategie moet daaruit voordeel kunnen halen.

Internationalisering: een uniek troef

Ongeacht of u reeds belangen bezat in het buitenland of dat uw privévermogen en uw activiteiten uisluitend nationaal zijn, zal uw fiscale strategie er vaak bij gebaat zijn indien u zich inschrijft in een meer internationale context. De verschillende maatregelen van kracht in bepaalde landen laten namelijk toe om, in alle wettelijkheid, uw fiscale factuur te verlichten.

Zowel in België als in het buitenland

Daarom beschikt de Assocatie Afschift sinds meerdere jaren over kantoren gevestigd in Luxemburg en in Zwitserland, maar ook in Spanje, in Israël en, sinds kort geleden, in Hongkong. Veel advocaten van de associatie zijn tevens lid van meerdere buitenlandse balies. Deze polyvalentie leidt tot een betere kennis van het plaatselijk fiscaal recht en een beter inzicht in de internationale bepalingen en laat onze advocaten toe om u gepersonaliseerde adviezen te verstrekken die werkelijk zijn aangepast aan uw situatie.