Geschillen

Niemand heeft graag een conflict met de belastingadministratie. Maar als het toch tot zo’n conflict komt, is het nuttig om van bij het begin – met andere woorden: vanaf het moment van de belastingcontrole – goed advies te krijgen.

In dergelijke omstandigheden is het niet alleen de taak van de advocaat om zijn cliënt bij te staan voor de rechtbank, maar vooral om van bij de eerste interventie van de administratie samen met zijn cliënt en zijn accountant of boekhouder een verdedigingsstrategie uit te werken. Die strategie is bepalend voor heel de toekomstige verdediging tegenover de belastingadministratie.

Een akkoord bereiken

In voorkomend geval probeert de advocaat in dit stadium ook een akkoord te bereiken met de fiscus wanneer dat te overwegen valt, kwestie van eindeloze procedures te vermijden.

Veel geschillen kunnen trouwens nog opgelost worden in het administratieve stadium, d.w.z. vóór het tot een proces komt, bijvoorbeeld op het ogenblik dat er klacht ingediend wordt bij de gewestelijke directeur van de belastingen.

 

Het proces voorbereiden

Maar zelfs wanneer een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, is het zinvol dat de advocaat in actie schiet van bij de eerste contacten met de administratie. Op die manier kan hij immers het proces zo goed mogelijk voorbereiden: de samenstelling van het dossier plannen, nagaan welke stukken al dan niet overhandigd moeten worden aan de fiscus, en grondig zijn antwoorden voorbereiden op de vragen van de fiscus.

In het stadium van de procedure zijn de advocaten van de associatie Afschrift gemachtigd om in fiscale aangelegenheden op te treden voor alle rechtbanken.