Fiscaal recht en financieel strafrecht

Fiscaal recht EN financieel strafrecht

Iedere dag wordt het verband tussen fiscaal recht en financieel strafrecht steeds nauwer. Deze tendens, waarop wij reeds anticipeerden van bij de oprichting van ons cabinet, dient als leidraad doorheen onze dagelijkse beoefening van de fiscaliteit.

Twee aanverwante disciplines

Legislatuur na legislatuur worden de regels die de fiscaliteit bepalen steeds complexer. Steeds vaker woren er aan deze regels strafrechtelijke sancties verbonden. Deze groeiende toenadering tussen het fiscaal recht en het financieel strafrecht heeft ons ertoe gebracht om, van bij het begin, onze competenties te ontwikkelen in deze twee domeinen. Dit laat ons toe om:

  • advies te verstrekken aan onze cliënten om hen toe te laten om voor hun verrichtingen of operaties niet enkel de minst belaste weg te kiezen, maar ook om enige eventuele strafrechtelijke sancties te vermijden.
  • de belastingplichtigen te verdedigen, weze het natuurlijke personen of vennootschappen, wanneer zij betrokken raken in een strafrechtelijke procedure.

Voorbereiding, uitvoering, bescherming

De advocaten van de assocation Afschrift beschouwen het als hun missie om aanwezig te zijn in alle stappen van uw beroeps- of privéleven van zodra er sprake is van enige implicatie op het vlak van fiscaliteit.

Advies en planning

Of het nu gaat om het beheer van uw vermogen of om het beheren van uw professionele activiteiten, zal iedere beslissing die u zult nemen fiscale consequenties met zich meebrengen. Een voorafgaande studie van de verschillende mogelijkheden die voor u openstaan alsmede van hun economische en fiscale implicaties is vandaag de dag gewoon onmisbaar geworden. Onze advocaten verlenen advies aangepast aan uw situatie en helpen u bij het zoeken naar betrouwbare en performante fiscale oplossingen.

Opstellen van contracten

Iedere nieuwe beslissing in verband met uw vermogen of met uw professionele activiteiten leidt in het algemeen tot het afsluiten van een contract. Welnu, contracten hebben zo goed als altijd fiscale implicaties. Deze laatste kunnen bepalend van aard blijken te zijn en dienen dus het voorwerp uit te maken van een zorgvuldig onderzoek. Onze advocaten zullen samen met u de contracten bestuderen die u van plan bent om af te sluiten en zullen u het nodige advies verlenen zodat u met kennis van zaken kunt onderhandelen met uw contractanten.

In geval van complexe operaties kunnen meerdere contracten noodzakelijk blijken te zijn om de globale fiscale factuur te reduceren. Onze advocaten zullen u bijstaan bij het op punt stellen van deze juridische constructies teneinde er zeker van te zijn dat deze de wetgeving respecteren en beantwoorden aan de realiteit. Zo zal u in staat worden gesteld om in alle rust uw normale economische operaties te optimaliseren verricht in het kader van het beheer van uw zakelijke activiteiten of uw privévermogen.

Begeleiding en verdediging

Het verstrekken van voorafgaand advies mag dan een fundamentele opdracht zijn van een advocaat, het is even belangrijk dat deze laatste zijn cliënten bijstaat in hun interacties met de fiscale adminitratie.

Van een simpele vraag om inlichtingen tot een grondige fiscale controle, staan onze advocaten dus klaar om onze cliënten te begeleiden teneinde de verdediging van hun belangen zo goed mogelijk te organiseren. Concreet kunnen wij u helpen bij:

  • het bepalen van de houding aan te nemen ten opzichte van de vragen gesteld door de fiscale administratie
  • het bestuderen van de beste manier om eventuele onderhandelingen te voeren met de administratie om een belastinggeschil te vermijden
  • indien de onderhandeling niet uitmondt in een bevredigende oplossing, of indien er geen reden is om te onderhandelen, het bepalen van de gedragslijn die dient te worden aangenomen teneinde een zo gunstig mogelijke uitweg te vinden uit een eventueel belastinggeschil