Onthaal

 

Wij staan aan uw zijde, overal en altijd De associatie Afschrift is meer dan zomaar een groepering van advocaten gespecialiseerd in fiscaal recht. Al onze leden delen namelijk eenzelfde visie op ons beroep en eenzelfde engagement tot het verlenen van advies aan en het verdedigen van de belastingplichtigen, zowel particulieren als bedrijven, in België en in het buitenland. De advocatenassociatie Afschrift werd opgericht in 1994 op initiatief van Thierry Afschrift en groepeert specialisten inzake fiscale kwesties in de meest brede zin van het woord. Al onze advocaten delen eenzelfde filosifie en dezelfde waarden. Zij zijn zich bewust van het belang om in alle omstandigheden een globale visie te hanteren om te beantwoorden aan de vragen van onze cliënten, ongeacht of deze vragen betrekking hebben op het beheer van hun onderneming of op het beheer van hun privé-eigendom. Zij beseffen eveneens dat snelheid, efficiëntie en vertrouwelijkheid essentieel zijn voor het welslagen van hun missie. Ons welbewust van de groeiende internationalisering van de privé- en professionele activiteiten van onze cliënten en van de complexiteit van hun fiscale problematiek, beschikken wij over zetels te Madrid, Genève, Luxem¬burg en Tel Aviv. De advocaten die er lid van zijn kunnen cliënten die dat wensen ter plaatse ontmoeten.