Onze waarden

 

Iedere dag vertalen wij  ons engagement  in de waarden die aan de grondslag liggen van al onze activiteiten.

Op zoek naar uitmuntendheid

Teneinde onze cliënten het meest toegespitst advies te kunnen verlenen stellen wij ons niet tevreden met het zomaar opvolgen van de recentste evoluties in de rechtsleer van de betrokken domeinen : wij proberen er juist actief in te participeren.

Universitair onderwijs

Verscheidene advocaten van onze associatie  verrichten academische activiteiten binnen de verschillende universiteiten die dit land rijk is.  Deze activiteiten laten hen toe om bij te blijven op het vlak van fiscale, financiële, economische en boekhoudkundige wetgeving en om hun visies op het recht en de rechtsleer te confronteren met deze van andere deskundigen.

Publicaties en conferenties

Onze advocaten nemen regelmatig deel aan talrijke conferenties waar zij worden uitgenodigd om te spreken over de actuele onderwerpen die verband houden met hun specialiteit. Zij schrijven regelmatig artikels die worden gepubliceerd in talrijke werken en tijdschriften met nationale of internationale allure.

IDEFISC

De Associatie Afschrift steunt bovendien de Associatie IDEFISC. Deze associatie geeft een fiscaal tijdschrift uit waaraan alle advocaten van onze associatie hun medewerking verlenen.

 

Absoluut respect voor vertrouwelijkheid

Voor ons is vertrouwelijkheid van primordiaal belang. Het is de essentie zelve van ons beroep. Teneinde nuttig advies te bekomen aanvaarden onze cliënten om aan ons een deel van hun privéleven te onthullen en ons hun geheimen toe te vertrouwen. Wij beschermen deze geheimen alsof ze de onze waren. En wij aanvaarden geen enkele tegenstrijdigheid van belangen die deze essentiële plicht in het gedrang zou kunnen brengen.

 

Betrokkenheid in de maatschappij

Onze missie gaat verder dan het velenen van advies en het verdedigen van onze cliënten. Zij heeft ook tot doel om fiscale materies toegenkelijk te maken voor het brede publiek, om de onderliggende doeleinden van de wijzigingen in de wetgeving te verduidelijken en om het standpunt van de belastingplichtige te verdedigen in grote maatschappelijke debatten. Daarom komen wij vaak tussen in de economische pers, in de kranten en op radio en televisie. Wij verlenen eveneens onze medewerking aan de redactie van het driemaandelijks magazine van de Associatie Idefisc, waarbij wij een overzicht geven van de meest in het oog springende feiten met betrekking tot de fiscale actualiteit.