Onze benadering

 

Binnen de schoot van de Associatie Afschrift staat alles in het teken van polyvalentie. Deze vereiste vloeit voort uit twee essentiële elementen van onze filosofie : personalisering van de relatie en raadgeving.

 

 Een persoonlijke relatie

Een persoonlijke relatie Uw advocaat, een bevoorrechte partner

De relatie tussen de advicaat en zijn cliënt is een persoonlijke relatie op de lange termijn. Deze relatie berust op een wederzijds vertrouwen dat wordt versterkt in de loop der tijd. Teneinde u toe te laten deze essentiële band te smeden, beschikt uw advocaat over de vereiste competenties om u te begeleiden in al uw fiscale dossiers. De overdracht van een welbepaald dossier naar een andere advocaat van de associatie zal dus eerder een uitzondering op de regel zijn en zal slechts plaatsvinden wanneer wij van oordeel zijn dat deze collega beschikt over een meer toegespitste expertise die voor u nuttig kan zijn om uw dossier tot een goed einde te brengen.

Ons team: polyvalente praktijkgerichte professionals

Uw advocaat moet u bijstaan in alle gevallen waar de tussenkomst van een fiscalist vereist is. Al onze advocaten zijn dus polyvalent en beheersen alle aspecten van de fiscaliteit, of het nu gaat om u advies te verlenen of om u te verdedigen ten overstaan van de fiscale administratie.

 

Pertinent advies op maat

Raadgevers zijn ook pleiters

Om werkelijk afdoend te zijn mag fiscale raadgeving zich niet slechts baseren op een grondige kennis van de wet en van de jurisprudentie. Dergelijke raadgeving moet eveneens uitgaan van de vaste overtuiging van de advocaat dat hij, desgevallend, de gekozen oplossing zal kunnen verdedigen voor een rechtbank en dat hij de zaak zal kunnen winnen.

Daarom zijn de meeste van onze advocaten eveneens doorwinterede pleiters :  de expertise opgebouwd doorheen de rechtsprocedures laat hen toe om op realistische wijze en zonder ‘à priori’ de afdoendheid in te schatten van de oplossingen die zij voor hun cliënten in overweging nemen.