Onze filosofie

Onze filosofie steunt op drie essentiële pijlers:

  • onze benadering: de eigen visie van onze associatie op de verhouding tussen advocaat en cliënt
  • onze verbintenis:een innige overtuiging van het belang van een adequate verdediging van de belastingplichtige tegenover de Staat.
  • onze waarden: sterke ethische principes die onderliggend zijn aan al onze handelingen.