Tristan Krstic

Tristan Krstic-12

TRISTAN KRSTIC

Diploma’s

Master in de rechten – Université Libre de Bruxelles (1997)

D.E.S. in internationaal recht – Université Libre de Bruxelles (grote onderscheiding)

Balies

Lid van de Balie van Brussel

Talen

Frans, Engels, Kroatisch, Servisch, Sloveens

Belangrijke publicaties

« Het Halifax-arrest : tussen de keuze van de meest belaste geoorloofde weg en de misbruikpraktijk in BTW », R.G.F. n°8, oktober 2006, pp. 19 tot 32.
« Het SERKOV-arrest van het Hof van Straatsburg: de rechtszekerheid moet, zelfs ten opzichte van de wet, Revue Générale de la Fiscalité, januari 2013 »

Bijzonderheden

Secretaris-Generaal van de Kamer van Koophandel en de Belgo-Kroatische culturele vereniging

Het internationaal recht om de belastingplichtige te verdedigen

Gebeten door het internationaal recht gebruikt Tristan Krstic dit recht vaak als wapen om de belastingplichtige te verdedigen tegen de Staat:« Bepaalde Europese principe, bijvoorbeeld, wijken af van het Belgische recht. Door deze te gebruiken kan de situatie van in het voordeel van de belastingplichtige gekeerd worden.» Maar ook al verdedigt hij zijn cliënten met hand en tand, toch kan hij het hoofd koel houden en steeds van de belangen van de cliënt zijn prioriteit maken, ook al moet hij daarvoor soms een procedure afraden. « Ik trek liever de kaart van de franchise. Het is inderdaad zo dat juridische procedures vaak lang en ondanks alles onzeker zijn. Als ik meen dat er weinig kans is om gelijk te halen, dan zal ik er niet over twijfelen om de cliënt een procedure af te raden. Het belangrijkste is immers om een oplossing te vinden die realistisch is en de cliënt voldoening schenkt.»

Een schaakspel

Zijn belangrijkste werkterreinen zijn het fiscaal recht, het handelsrecht (met inbegrip van de commerciële distributie en de overdracht van bedrijven), het vennootschapsrecht en de onroerende transacties (met inbegrip van de beperkte zakelijke rechten en de leasing). Tristan Krstic vergelijkt de onderhandelingen en geschillen vaak met een schaakspel. « Men moet de reacties van de andere partij kunnen anticiperen en snel reageren. Ik vind dit uiterst stimulerend en motiverend !»

Kroaat, Serviër en Sloveen

Als polyglot is Tristan Krstic één van de enige advocaten in België die vloeiend Kroatisch spreekt. Hij bekleedt daarom ook de functies van Secretaris-Generaal van de Kamer van Koophandel en de Belgo-Kroatische culturele vereniging.