Thierry Afschrift

THIERRY AFSCHRIFT

Diploma’s

Master in de Rechten – Université libre de Bruxelles, bijzondere Master in economisch recht, bijzondere Master in fiscale wetenschappen,
Erkenning, bij beslissing van de Raad van Bestuur van de Université Libre de Bruxelles, van buitengewone wetenschappelijke verdiensten gelijkwaardig met een doctoraatsthesis (1992)

Balies

Lid van de Balie van Brussel sinds 1976
Lid van de Balies van Madrid, Antwerpen, Luxemburg en Genève
Foreign Lawyer, lid van de Law Society of Hong-Kong
Plaatsvervangend Raadsheer bij het Hof van beroep van Brussel

Talen

Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans

Academische activiteiten

Huidige

  • Titularis van de cursus Fiscaal Recht I (30 uur) – 1e jaar van de graad Handelsingenieur aan de Solvay Brussels School of Economics & Management (sinds 1987)
  • Co-titularis van de cursus « Aanvullende fiscaliteit – indirecte belastingen » aan de Solvay Brussels School of Economics & Management(sinds 1991)
  • Voorzitter van de « Maîtrise Spéciale en Gestion Fiscale » (die het Diploma van Bijzondere Studies in Fiscaal Management uitreiken) aan de Solvay Brussels School of Economics & Management

Voorheen

  • Assistent voor de cursus Introductie tot het recht aan de Rechtsfaculteit van de Université Libre de Bruxelles (van 1 oktober 1978 tot 30 september 1982)
  • Assistent voor de cursus Fiscaal Recht I, aan de Rechtsfaculteit van de Université Libre de Bruxelles (van 1 oktober 1982 tot 30 september 1988)
  • Titularis van de cursus Grondige studie van de BTW aan de Rechtsfaculteit van de Université Libre de Bruxelles (1992-1997)
  • Titularis van de cursus « e-business en fiscaal recht » in de D.E.S. in e-handel aan de Polytechnische school van de Université Libre de Bruxelles (2000-2001)

Wetenschappelijke activiteiten

Publicaties

Download de volledige lijst van publicaties 

Deelnames aan conferenties, seminaries en colloquia

Download de volledige lijst

De geoorloofde belastingontwijking, een fundamenteel recht van de belastingplichtige

Thierry Afschrift richt in 1994 de associatie op die zijn naam draagt. Toen was de advocaat reeds een gereputeerd fiscalist, titularis van meerdere opleidingen aan de Université libre de Bruxelles. Maar 1994 is ook het jaar waarin « De geoorloofde belastingontwijking en de juridische realiteit » werd gepubliceerd in de uitgaves van Larcier. In dat werk behandelt Thierry Afschrift de herformulering, in een wet van 1993, van het artikel 344 van het Wetboek van inkomstenbelastingen. Het belangrijkste element van zijn boodschap, dat de basis vormt van de waarden die door de advocaten die tot de associatie zijn toegetreden, worden verdedigd, is dat de belastingplichtige op geen enkele manier gehouden is om meer belastingen te betalen dan deze die de wet hem oplegt. « De overheid kan een belastingplichtige, of het nu een bedrijf, natuurlijke persoon of rechtspersoon is, niet verplichten om zichzelf in een ongunstige situatie te plaatsen. Op voorwaarde dat hij de wet respecteert, heeft elke belastingplichtige het recht om zoveel als hij kan, de belastingdruk die op hem rust te verminderen. Het is nu al 60 jaar dat de opeenvolgende regeringen proberen om dat recht af te schaffen, ook al werd dit recht impliciet opgenomen in de Grondwet. » De wet van 1993, die zeer ondoeltreffend was, zal uiteindelijk vervangen worden door een nieuwe in 2012. Echter voor Thierry Afschrift, stuit deze herformulering van het artikel 344, door de toenmalige minister van financiën herdoopt tot antimisbruikbepaling, op dezelfde grondwettelijke problemen. « Zolang het wettelijkheidsprincipe van de belasting in de grondwet is opgenomen, zal het voor de wetgever moeilijk blijven om hard te maken dat een burger die de wetten respecteert zich plots het voordeel van de toepassing hiervan ontnomen ziet op, omdat hij zou geprobeerd hebben om ze in zijn voordeel te gebruiken.»

De belastingplichtige verdedigen tegenover de Staat

Sinds haar oprichting heeft de associatie dus als doel de belastingplichtige te verdedigen tegenover de Staat, of het nu gaat over het helpen van de belastingplichtige met het kiezen van de beste rechtsvorm voor zijn activiteiten, hem bijstaan in geval van geschil tussen hem en de fiscale administratie of hem te verdedigen wanneer hij wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Advies en geschil

In dezelfde gedachtenlijn heeft Thierry Afschrift sinds de oprichting van de associatie ervoor gekozen om aan de advocaten die lid zijn van de associatie te vragen om zowel advies te geven als tussen te komen in geval van geschil. « Ook al is ze amper uitgebreid, toch lijkt deze organisatie mij onmisbaar voor de verwezenlijking van onze doelstellingen. Onze boodschap aan de belastingplichtigen moet klaar en duidelijk zijn: we hebben voldoende vertrouwen in de kwaliteit van onze adviseurs om hen te verdedigen, indien nodig, tegenover de Administratie en voor de bevoegde rechtbanken. Bovendien laat de ervaring die wij in geschillen hebben opgedaan, samen met de juridische expertise, ons toe om advies te geven die zowel gesteund is op een grondige theoretische basis als stevig verankerd in de praktijk.»