Sylvie Leyder

Sylvie Leyder-9

SYLVIE LEYDER

Diploma’s

Master in de rechten – Université Libre de Bruxelles (1988)

Bijzondere Master in economisch recht – Université Libre de Bruxelles (1990)

Balies

Lid van de Balie van Brussel

Lid van de Balie van Luxemburg (lijst IV)

Talen

Frans, Nederlands, Engels

Geen plaats voor subjectiviteit

Sylvie Leyder sluit in 1995 aan bij de associatie. Gepassioneerd door het fiscaal recht apprecieert zij in het bijzonder het objectieve karakter ervan.”In fiscaal recht is de procedure veel « strikter » dan in andere rechtstakken. In een procedure van fiscaal recht is het onmogelijk om debatten aan te gaan in een mist van subjectieve overwegingen. De rechter baseert zich op objectieve elementen, en de debatten hebben bijna een wetenschappelijk karakter: wat is de rechtsregel, hoe moet deze toegepast worden, wat was de intentie van de wetgever zoals ze staat in de voorbereidende werken?”

Een concrete stap

Initieel geïnteresseerd in een carrière als magistraat, geraakt Sylvie Leyder uiteindelijk gecharmeerd door de concrete kant van het advocatenberoep. “Of het nu gaat om een advies of geschillen, elk dossier is een nieuwe kans om geconfronteerd te worden met de realiteit op het terrein en nieuwe dingen te leren. Elke keer moet men rekening houden met de evolutie van het recht en de rechtspraak, maar ook met de bijzonderheden van de situatie van elke cliënt. Het is een erg afwisselend beroep. ” De beweegredenen zijn trouwens zelden enkel van fiscale aard. “Vele cliënten komen bijvoorbeeld bij ons omdat ze de versnippering van hun vermogen bij hun overdracht willen vermijden.” 

De meest geschikte oplossing kiezen

Voor Sylvie Leyder vraagt de uitwerking van een oplossing die aangepast is aan iedere cliënt afzonderlijk een grote dosis voorzichtigheid. “Bepaalde constructies zijn juridisch correct, maar blijken ook zeer provocerend te zijn voor de fiscale administratie. Ik kies liever voor duurzame oplossingen, die de gemoedsrust van de cliënt zullen vrijwaren. Bovendien moet men ook rekening houden met de snelle evolutie van het fiscaal recht: een oplossing is niet eeuwig en men moet regelmatig evalueren of ze nog het meest geschikt is.”

Activiteiten in Luxemburg

Sylvie Leider heeft meegewerkt aan de oprichting van het Luxemburgs kantoor van de associatie. « Deze aanwezigheid in Luxemburg maakt het voor ons mogelijk om onze Belgische cliënten die de structurering van hun vermogen nog wensen te verbeteren door de Luxemburgse juridische structuren te gebruiken, nog beter te bedienen.»