Séverine Ségier

Severine Segier-16

SEVERINE SEGIER

Diploma’s

Master in de rechten – Université Libre de Bruxelles (2000 – m.c.l.)
en Vrije Universiteit Brussel (2001 – c.l.)

Balies

Lid van de Balie van Brussel sinds 2001

Talen

Frans, Engels, Nederlands

Wetenschappelijke activiteiten

Publicaties

Regelmatige deelname aan het redactiecomité en aan artikels voor het tijdschrift « Comptabilité et
Fiscalité pratiques” (Kluwer); meer bepaald

 • « De repetitiviteit van kosten en erelonen van advocaten in fiscale zaken »
 • « De onmogelijkheid om beslag te leggen op de woonplaats van de zelfstandige »
 • « De nieuwe fiscale bepalingen inzake de strijd tegen de corruptie »
 • « De overdracht van familiebedrijven »
 • « Bewijs, email en fiscaliteit »
 • « De belasting- en onderzoekstermijnen inzake inkomstenbelastingen »

Auteur van artikels gepubliceerd in de « Revue générale de Fiscalité » (Kluwer), meer bepaald:

 • « Het fiscaal recht is gebaseerd op de realiteit, een fictie ? »
 • « De nieuwe antimisbruikmaatregel, versie 2012 » ;
 • « Enkele bemerkingen op de bedragen die een professioneel verkregen heeft in het kader van de
  uitoefening van een ongeoorloofde activiteit : gaat het hier nog steeds over belastbare inkomsten ? »
 • Regelmatige deelname aan het redactiecomité en aan artikels voor het tijdschrift “Actualités fiscales”
  (Kluwer)
 • Regelmatige deelname aan het redactiecomité van het Algemeen tijdschrift van fiscaliteit en
  toegepaste boekhouding (Kluwer)
 • Auteur van artikels gepubliceerd in het Algemeen tijdschrift van fiscale geschillen (Larcier), meer
  bepaald « Controle expertise in registratierechten en motivatie van de administratieve acties » ;
 • Auteur van het werk « De trust : 10 jaar administratieve en fiscale rechtspraak » (Kluwer, 2012).

Deelnames aan conferenties, seminaries en colloquia

Deelname, als spreekster, aan verschillende seminaries en colloquia, meer bepaald:

 • De boekhoudkundige en fiscale Ontmoetingen georganiseerd door het OECCBB: « De belasting van
  roerende inkomsten onder de loep : het stelsel van dividenden, interesten en andere financiële instrumenten» (2007), « De Di Rupo maatregelen » (2012), « Witwassen van geld en cijferberoepen » (2012), « De programmawet van december 2012 » (2013), « De aangifte van levensverzekeringscontracten » (2013), « De fiscale maatregelen 2014 » (2014), « De fiscale maatregelen 2015″ (2015) ; » De fiscale maatregelen 2015 » (2016)
 • De Dinsdagen van de boekhouding georganiseerd door het IEC : « De Europese vennootschap »
  (2006) ; « De notionele interesten » (2006); « Sociale en fiscale optimalisatie van de bezoldigingen
  van bedrijfsleiders » (2009);
 • De IDEFISC seminaries georganiseerd door de vzw IDEFISC, meer bepaald, « De Europese roerende
  voorheffing en de Luxemburgse bankinstellingen » (2006), « Voorbereiding en verdediging bij een ISI/AFER controle » (2007), « Hoe uw successie voor een roerend vermogen voorbereiden» (2008); « De niet-financiële beroepskosten » (2008); « Het bankgeheim in België » (2009), « Nieuwe fiscaliteit rond voordelen van alle aard » (2012), « Uw vermogen beschermen tegen fiscale schuldeiser » (2013), « De bezoldiging van de bedrijfsleider in 2014 » (2014), « De vermogensbelasting: bezorgdheden en opportuniteiten » (2014), « Roerend vermogen, meerwaarde en inkomsten » (2015);
 • De opleidingsafspraken georganiseerd door het UPEC, meer bepaald « Optimalisatie van de
  vergoedingen van de bedrijfsleiders in verband met een gebouw » (2010) ; en de fiscale Conferenties van het UPEC, meer bepaald » De minst belaste weg versus fiscale fraude: tot waar ga je niet te ver? » (2014);
 • De boekhoudkundige en fiscale sessies georganiseerd door Kluwer « De trust : 10 jaar rechtspraak»
  (2012)
 • De Infotopics seminaries, meer bepaald « Schenkingen en overdrachten van
  managementvennootschappen» (2012), « De overdracht van de controle op de managementvennootschappen» (2013), « De intergenerationele overdracht van bedrijven in het Waals Gewest » (2014) , « Zelfstandige werknemers en bestuurders: wat blijft er over » (2014)?
 • De Solvay seminaries georganiseerd door de ULB, meer bepaald « De belasting van roerende
  inkomsten in 2013 » (2013);
 • De fiscale afspraken van het EPHEC : « Belasting van inkomsten uit roerende goederen : ommekeer in
  de wettelijke kwalificaties, studie van de niches van fiscale optimalisatie en impact van de fiscale regularisaties op de roerende vermogens » (2016) ;
 • De VAN HAM & VAN HAM seminaries, meer bepaald « De rechten van de belastingplichtige »
  (2001) ; » De nieuwe bevoegdheden van de fiscus » (2013), « De overdracht van de operationele vennootschap en het behoud van de controle » (2013), « De informatie-uitwisseling en de transparantie in fiscale zaken – het respect voor de rechten van de belastingplichtigen » (2014), « Private vermogensstructuren en successierechten » (2015), « Buitenlandse juridische constructies: belasting door transparantie en belasting op de uitkeringen » (2016); « Belasting op speculatieve beurstransacties » (2016).

Een ideaal delen

Séverine Ségier is bij de associatie Afschrift gekomen in 2001. « Wat mij onmiddellijk heeft
aangetrokken, is de manier waarop stereotiepe ideeën worden verworpen, hoe men zich opstelt tegenover willekeur, hoe men het speerpunt is in de debatten rond stereotiepe ideeën. Dat zijn de idealen die ik ook nastreef ».

Sereen een individuele situatie organiseren

Een van die meest besproken materies is de vermogensplanning van het familievermogen, of die nu
roerend of onroerend is (schenkingen, successies, Belgische of buitenlandse vermogensstructuren). De
oplossing voor de planning die Séverine Ségier zoekt, zijn voor alles deze het meest geschikt zijn voor de
situatie van haar cliënt : « De oplossingen voor optimalisatie zijn enkel voor zeer grote vermogens: elk
vermogen zijn oplossingen. Maar men moet altijd vertrekken van het principe dat het de oplossing is die
zich moet aanpassen aan de cliënt en niet omgekeerd. De beste optimalisatie is deze die het meest voor de hand lijkt voor de cliënt, in zijn dagelijkse handelingen. Sommigen zijn bereid persoonlijke inspanningen te doen, met een fiscaal doel, anderen zijn dat niet. Dat is een onderscheid dat wij als advocaat moeten kunnen maken als leidraad in ons denkpatroon ».

Fiscale rechtszaken

De rol van de advocaat is voor Séverine Ségier niet enkel het adviseren van de cliënt, maar ook om die te verdedigen. « Zowel in uw privéleven als tijdens uw professioneel leven kan u in een conflictsituatie
terecht komen met de fiscus. We streven altijd naar een minnelijke oplossing wanneer die mogelijk is.
Indien dit niet mogelijk is, geeft een procedure de mogelijkheid om en juridisch debat te houden, die ik
altijd zo klaar en objectief mogelijk wens te houden. Wat ook de moeilijkheidsgraad is van betrokken
materie, is het doel invloed uit te oefenen op de rechter door hem een verzorgde, onderbouwde
argumentatie voor te leggen die nauwgezet onderbouwd is met de dossierstukken, zodat de oplossing voor hem een evidentie lijkt. »