Pascale Hautfenne

Pascale Hautfenne-14

PASCALE HAUTFENNE

Diploma’s

Master in de rechten – Université Catholique de Louvain (1994, grote onderscheiding)

Master in fiscaal recht – Université Libre de Bruxelles (1996, onderscheiding)

Balies

Lid van de Balie van Brussel sinds 1996

Lid van de Balie van Luxemburg sinds 2011

Talen

Frans, Engels, Nederlands

Academische activiteiten

Huidige

 • Verantwoordelijke voor de cursus Intensieve vragen over personenbelasting in de Bijzondere Master in Fiscaal management van de Solvay Brussels School of Economics and Management (Université Libre de Bruxelles – sinds 2001)
 • Lid van de Belgische tak van de International Fiscal Association

Voorheen

 • Assistente aan de Rechtsfaculteit voor het vak Introductie tot het recht en tot de juridische methodologie van de professoren Ingber, daarna Frydman en Rorive (Université Libre de Bruxelles – van 1999 tot 2009)
 • Bestuurslid van Rechtsfaculteit (Université Libre de Bruxelles – van 2002 tot 2004)

Wetenschappelijke activiteiten

Publicaties

 • « Het bankgeheim in fiscaal recht » (Rev. B. compt., 1997-3) ;
 • « De belastingplichtige en de fiscus – Het probleem van het bewijs » (Rev.B. compt., 1998-2) ;
 • « Fusie door overneming, kapitaalvermindering en het principe van fiscale neutraliteit » (J.L.M.B., 1998, 942) ;
 • « Bezwaar tegen de opcentiemen bij de onroerende voorheffing en bevoegdheid van de directeur » (J.L.M.B., 1998, 952) ;
 • « Bedenkingen op de conformiteit met de wet van de omzendbrieven van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen » (J.D.F., 1998, 129) ;
 • « Fiscaal recht en de principes van goed beheer» (obs. sous Civ. Brussel, 2 december 1997, J.L.M.B., 1999, p. 1124 en s.) ;
 • « De hervorming van de vennootschapsbelasting door de wet van 24 december 2002 » (J.T., 2003, p. 393 en s.) ;
 • « Kasgeldvennootschappen en diverse inkomsten » (J.L.M.B., 2002, p. 1681 en s.)

Deelnames aan conferenties, seminaries en colloquia

 • « De levensverzekering en de taks planning voor Belgische burgers», ACADEMY & FINANCE, februari 2002 ;
 • « Hoe de kwalificatie van rechtsmisbruik bij de overdracht van uw goederen vermijden ? », I.F.E., november 2002 ;
 • « Belgian Tax Issues in Mergers and Acquisitions », Krakau, september 2005.

Een andere en moderne visie

Pascale Hautfenne sluit onmiddellijk na haar studies aan bij de associatie Afschrift. Een keuze die eerst en vooral gemotiveerd is door de filosofie van het kantoor. “Toen was het nog een kleine structuur, maar ze had andere ideeën en droeg een moderne visie op het fiscaal recht uit. Thierry Afschrift was één van de eerste om de notie van rechtmatige keuze van minst belastbare weg voorop te stellen, welke op vandaag essentieel is. ”

Adviseren en verdedigen

Zoals alle advocaten van de associatie verdeelt Pascale Hautfenne haar activiteit tussen het adviseren van cliënten en de verdediging van hun belangen tegenover de administratie en voor de belastingautoriteiten. “Ik verleen enorm veel adviezen inzake structurering van vermogen en successieplanning, dit ook op internationaal niveau. “ Maar ik kom ook tussen in vele procedures, zowel op vlak van personenbelasting als op vlak van vennootschapsbelasting. Als de geschillen met de administratie soms een strategisch spel lijken, ze zijn ook de gelegenheid om ons ideaal in de praktijk toe te passen: onze cliënten gerechtelijk verdedigen, dat betekent hen helpen om strijd te leveren tegen de willekeur van de Staat. ”

  Internationale structurering

Pascale Hautfenne verdeelt op vandaag haar tijd tussen de zetel in Brussel en deze in Luxemburg. “Ik ben zeer nauw betrokken bij de verdere uitbouw van ons kantoor in Luxemburg waar ik onze cliënten help met de structurering van hun vermogen, meer bepaald via SOPARFI en investeringsfondsen.”