Muriel Igalson

Muriel Igalson-10

MURIEL IGALSON

Diploma’s

Master in de rechten – Université Libre de Bruxelles (1997 – grote onderscheiding)

Balies

Lid van de Balie van Brussel

Lid van de Balie van Antwerpen

Lid van de Balie van Luxemburg (lijst IV)

Talen

Frans, Engels

Academische activiteiten

Huidige

 • Geeft de cursus onroerend fiscaal recht in de Bijzondere Master in Fiscaal management aan de Handelsschool SOLVAY, Université Libre de Bruxelles (sinds het academiejaar 1999-2000)
 • Coördinator van de juridische module van de 3e cyclus in bedrijfsonroerend goed, Handelsschool SOLVAY, Université Libre de Bruxelles, en professor bedrijfsonroerend goed, sinds de invoering van de 3e cyclus.
 • Spreekster op vele conferenties in België, Zwitserland en Luxemburg.

Wetenschappelijke activiteiten

Publicaties

 • Co-redactrice van het artikel AFSCHRIFT, T., IGALSON, M., « De fiscale procedure na de wetten van 15 en 23 maart 1999», J.T., 1999, pp. 489 tot 513
 • Co-redactrice van de tekst van het colloquium , AFSCHRIFT, T. , IGALSON M., « De hervorming van het fiscale geschil: de administratieve fase», in De nieuwe fiscale procedure, Orde van de Accountants, 4 mei 1999

Deelnames aan conferenties, seminaries en colloquia

 • Spreekster op het colloquium « Beheer beter uw fiscale controles en geschillen in het kader van de nieuwe fiscale procedure», Skyroom Events – Top Tools, 14 oktober 1999, onder het voorzitterschap van Dhr. Marc Dassesse : opmaak van een schriftelijke bijdrage IGALSON, M., « de hervorming van het fiscaal geschil, hoe zal de administratieve fase in de praktijk verlopen?»
 • Co-spreekster, met Thierry AFSCHRIFT, op het colloquium georganiseerd door de Orde van Accoutants – De woensdagen van de boekhouding – 4 november 1999 – opmaak van een schriftelijke bijdrage AFSCHRIFT, T., IGALSON, M., « Nieuwigheden in het vennootschapsrecht », « de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en het nieuwe Wetboek van Vennootschapsrecht »
 • Spreekster op het colloquium « De recente mutaties van het financieel onroerend landschap in België», uitgaven en seminaries Laurence de Hemptinne S.A., 8 november 2000, en opmaak van een schriftelijke bijdrage IGALSON M., « De actuele technieken van financiering van onroerende investeringen en hun financiële voordelen »
 • Spreekster op het colloquium « Internationale fiscale strategie », IFE Benelux, 7 en 8 februari 2001, en opmaak van een schriftelijke bijdrage IGALSON, M., « De internationale overeenkomsten »
 • Spreekster tijdens de openingsles van de Maîtrise en gestion fiscale (Handelsschool SOLVAY, ULB), Université libre de Bruxelles, 15 oktober 2001, (opmaak van een schriftelijke bijdrage: « De belasting van de inkomsten uit onroerende speculatie aan het tarief van de personenbelasting»)
 • Spreekster op het colloquium « Overdracht van woonplaats », 7 en 8 november 2001, Genève, Academy & Finance, opmaak van een schriftelijke bijdrage « Zijn woonplaats overbrengen naar België»
 • Spreekster op het colloquium van 20 maart 2002, IFE, « Beheer van de vergoeding », opmaak van een schriftelijke bijdrage « de wet van 22 mei 2001 op de deelneming van werknemers in de winsten en het kapitaal van de onderneming »
 • Spreekster op het colloquium van 27 maart 2002, IFE, opmaak van een schriftelijke bijdrage «Overdracht van de woonplaats naar België»
 • Spreekster op het colloquium georganiseerd door Academy & Finance (november 2003), Genève, opmaak van een schriftelijke bijdrage : Optimalisation On shore en nieuwigheden in het Belgische recht (Amnestie en witwassen)
 • Spreekster op het colloquium georganiseerd op 5 februari 2004, opmaak van een schriftelijke bijdrage « De holding » en « Vermogensplanning, erfpacht, opstal, onderverhuring,… », Château de Limelette, Info Topics
 • Colloquium van 13 februari 2004, opmaak van een schriftelijke bijdrage « Is de fiscale amnestie een goede zaak », Conrad Hotel, Brussel, Academy & Finance ( Genève)
 • Colloquium van 27 oktober 2004 : opmaak van een schriftelijke bijdrage « Overdracht van vermogen en successieplanning»
 • « Hervorming van de wet op de vzw’s: wat zijn de praktische veranderingen ? Wat is het toepasselijke belastingregime» (met inbegrip van de private stichting) en opmaak van een schriftelijke bijdrage, Seminarie IFE, 3 december 2004
 • « Hoe de fiscale kost van een onroerende verrichting verminderen ? », VAN HAM & VAN HAM, 26 mei 2005, spreekster en opmaak van een schriftelijke bijdrage
 • « Hoe gebouwen overdragen aan zijn erfgenamen door de fiscale last te verminderen», Seminarie IDEFISC, 16 juni 2005
 • « De onroerende transacties tussen de bedrijfsleider en zijn onderneming », spreekster en opmaak van een schriftelijke bijdrage, VAN HAM & VAN HAM, 29 september 2005
 • « het beheerfonds, de trust, de holdings of het administratiekantoor : laten zij het toe om de anonimiteit in alle wettelijkheid te behouden? », Colloquium IDEFISC, 27/10/2005
 • « Onroerende en fiscale verrichtingen– Actuele technieken van belastingplanning », spreekster en opmaak van een schriftelijke bijdrage, VAN HAM & VAN HAM, 20 april 2006
 • « De patrimoniumvennootschap, roerend en onroerend», in Colloquium IDEFISC, 19 oktober 2006
 • « Successie/schenking CH-F/D/B/UK/USA : België-Zwitserland », spreekster en opmaak van een schriftelijke bijdrage, fiscaal seminarie, OREF – seminarie van de Kamer, 14 juni 2007, Genève
 • « De link tussen het optreden van de fiscus en dat van het Parket », colloquium IDEFISC, 15 november 2007

Een directe link met de situatie

Muriel Igalson sluit onmiddellijk na haar studies aan bij de Associatie Afschrift. Gepassioneerd door fiscaal recht is zij vooral geïnteresseerd in de directe link tussen deze materie en de andere rechtstakken. “Het fiscaal recht bestaat niet autonoom : ze steunt steeds op een reeds bestaande situatie. Om die situatie goed te kunnen analyseren moet rekening gehouden worden met al haar juridische aspecten, of deze nu met het verbintenissenrecht, het burgerlijk recht, het handelsrecht of vennootschapsrecht te maken hebben. Mijn werk is dus erg gevarieerd. Meer nog, in ieder dossier worden we met een andere problematiek geconfronteerd. In een kantoor zoals dit moeten de advocaten dus polyvalent zijn : niemand specialiseert zich in één enkel artikel van het wetboek.”

Intellectuele uitdaging

Muriel Igalson apprecieert ook de intellectuele uitdaging die ze vindt in het zoeken naar de meest geschikte oplossing voor de noden van de cliënten. “Het zoeken naar de meest gunstige oplossing – altijd met respect voor de wet – is telkens weer een uitdaging. Maar opgepast, ook al kan ik mijn ambitie en creativiteit niet tonen als het moet, ik zoek niet te allen prijze naar originaliteit. Een complexe fiscale uitgedokterde oplossing die perfect kan op papier kan te ingewikkeld blijken voor de klant om deze dagelijks te gebruiken. En aldus heeft deze voor hem geen belang. De echte uitdaging bestaat er dus in om hem een oplossing aan te beiden waarmee hij op lange termijn kan “leven”. We moeten dus voorrang geven aan de meest eenvoudige instrumenten als zij de cliënten meer op hun gemak stellen, ook al zorgen zij niet voor een optimale fiscale besparing. Het belangrijkste is dat de oplossing die wordt toegepast echt aangepast is aan zijn behoeftes.”

“Overtuiging “

Zoals de meeste advocaten van de Associatie Afschrift beoefent Muriel Igalson ook het financieel strafrecht en verdedigt zij haar cliënten bij fiscale geschillen. Deze polyvalentie is voor haar essentieel. “De praktijk van het fiscaal recht vereist een globale visie op elke situatie. U kunt zich niet gaan aanbieden voor de rechtbank om te pleiten als u geen enkele ervaring als raadsman heeft. Maar u kunt ook geen advies geven zonder ervaring in fiscale geschillen: wanneer u zich voor een rechter bevindt, moet u weten waarover u praat en coherente en geloofwaardige redevoeringen houden. En wanneer u een advies voorbereidt, mogen uw interpretatie van de wetgeving en de rechtspraak niet enkel intellectueel zijn. U moet zich steeds afvragen of u deze oplossing zal kunnen verdedigen voor een rechter in geval van geschil met de administratie. Vandaar het belang van een stevige ervaring met de procedure.”