Mélanie Daube

Melanie Daube-7

MELANIE DAUBE

Diploma’s

Master in de rechten – Université Libre de Bruxelles (2001 – grote onderscheiding)

DES in economisch recht – Université Libre de Bruxelles (2002 – grote onderscheiding)

Balies

Lid van de Balie van Brussel

Lid van de Balie van Antwerpen

Lid van de Balie van Luxemburg (lijst IV)

Talen

Frans, Engels, Nederlands

Academische activiteiten

Huidige

 • Plaatsvervangend professor in fiscaal recht aan de Solvay Brussels School of Economics &
  Management
 • Assistente aan de rechtsfaculteit van de ULB in Geschiedenis van het Recht en de Instellingen.
 • Verantwoordelijke voor de conferenties binnen het programma van de derde cyclus van de Bijzondere
  Master in Fiscaal Management aan de Solvay Business School van de Université Libre de Bruxelles.

Wetenschappelijke activiteiten

Publicaties

 • « De fiscaliteit van de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen na de wet van 2 mei 2002 » met Th. AFSCHRIFT in De Hervorming van de wetgeving op de VZW’s en stichtingen, La réforme du droit des ASBL et des fondations, Ed. Jonge Balie van Brussel, 2003, pp. 199 tot 287 ;
 • « Nota met opmerkingen – Voorwaarden voor de aftrek van beroepskosten zoals geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie », Journal de Droit Fiscal, 2004, pp.85-96 ;
 • « Nota met opmerkingen onder comm. Charleroi, 4 november 2003 – Over de verplichting in hoofde van de bankinstelling om de informatie die door de ontvanger wordt gevraagd op grond van artikel 319bis van het WIB 1992, te bezorgen », Revue de Jurisprudence van Luik, Bergen en Brussel, 2005/22, pp.968-979;
 • « De aftrek van vergoedingen die door een Belgisch bedrijf aan een ander Belgisch bedrijf betaald werden » met Thierry AFSCHRIFT, Revue générale de fiscalité, april 2006, pp. 2 tot 20 ;
 • « De aftrek van management fees die door een Belgisch bedrijf aan een ander Belgisch bedrijf betaald werden » met Thierry AFSCHRIFT, in Liber Amicorum Jacques MALHERBE, Brussel, Bruylant, 2006, pp. 1 tot 20.

Mélanie Daube heeft bovendien meegewerkt aan de opmaak:

 • Van het werk van Th. AFSCHRIFT « De personenbelasting », LARCIER uitgaves, Fiscale Bibliotheek van de SOLVAY BUSINESS SCHOOL, 2005
 • Van het artikel « Kritisch onderzoek van enkele recente arresten van het Hof van Cassatie » van Th. AFSCHRIFT in Le droit fiscal des entreprises in 2003 – wetgeving en rechtspraak , onder leiding van J. KIRKPATRICK, Ed. Jonge Balie van Brussel, 2003, pp. 185 tot 246.

Deelnames aan conferenties, seminaries en colloquia

 • « Hoe een gebouw verkopen met vrijstelling van belasting », deelname aan het seminarie « Hoe minder belastingen betalen in vastgoed? » van 16 juni 2005, georganiseerd door IDEFISC, in samenwerking met AFSCHRIFT GEIE ;
 • « Belgische of buitenlandse rekeningen : de echte uitdagingen van het alternatief », deelname aan het seminarie « Zijn vermogen beschermen tegen de fiscus? » van 19 oktober 2006, georganiseerd door IDEFISC, in samenwerking met AFSCHRIFT GEIE.

Een geïntegreerde aanpak

Gepassioneerd door het vennootschapsrecht is Mélanie Daube in het bijzonder geïnteresseerd om er de subtiliteiten van het fiscaal recht in te integreren. Voor haar is het rekening houden met de interpenetratie van de fiscaliteit en andere rechtstakken bovendien een onmisbare voorwaarde voor elke planning. « Wanneer een cliënt bij mij komt met een vraag over vermogensplanning, bekijk ik zijn situatie eerst vanuit de hoek van het burgerlijk recht. De eerste stap is inderdaad om zich vragen te stellen over de manier waarop het vermogen van de cliënt kan verdeeld worden. Het is pas wanneer deze vraag werd beantwoord dat moet bekeken worden hoe deze oplossing in de praktijk toe te passen en de fiscale impact ervan te beperken. »

Oplossingen op maat

Mélanie Daube benadrukt ook dat het noodzakelijk is om elke zaak anders te behandelen. « In fiscale zaken zijn er nooit oplossingen die voor iedereen kunnen toegepast worden. Een vermogenstructurering zal slechts optimaal zijn als ze van toepassing is op de zaak van de cliënt. In tien jaar carrière heb ik nooit twee keer met dezelfde zaak te maken gekregen. En dat is maar beter ook: deze afwisseling zorgt ervoor dat we altijd alert zijn, constant onze kennis verbeteren en we nooit tevreden zijn met oplossingen die in het verleden reeds werden gebruikt.»

Visie van 360°

Mélanie Daube is gespecialiseerd in vragen rond vermogensorganisatie met een internationale dimensie en houdt zich ook bezig met geschillen. Voor haar gaan deze twee specialisaties trouwens samen. « Als we meewerken aan de uitbouw van een vermogenstructurering, moeten we ook de gekozen oplossing kunnen verdedigen in geval van geschil.» Overtuigd door het belang van de complementariteit is Mélanie Daube ervan overtuigd dat het belangrijk is om deze te gebruiken bij de verdere opvolging van elke cliënt. « Wij staan ter beschikking om onze cliënten te helpen in alle fiscale aangelegenheden en we geven hen onze adviezen na een grondige studie van hun situatie. Zonder ooit uit het oog te verliezen dat we er zijn om onze cliënten te adviseren, maar dat zij de uiteindelijke beslissing nemen.»