Martin Van Beirs

MARTIN VAN BEIRS

Diploma’s

Master in de rechten – Université Libre de Bruxelles (1983, grote onderscheiding)

Postgraduaat in bedrijfsadministratie, CEPAC, Solvay Business School – 1989

Balies

Lid van de Balie van Brussel

Talen

Frans

Academische activiteiten

Verantwoordelijk voor de cursus van bijzondere vragen over vennootschapsbelastingen in de Bijzondere Master in Fiscaal Management van de Solvay Brussels School of Economics and Management (Université Libre de Bruxelles)

 

Wetenschappelijke activiteiten

Publicaties

Auteur van meerdere publicaties, waaronder een studie over de speculatienotie in de zin van artikel 90 van het WIB (Is speculeren abnormaal?, in Mélanges J. Kirkpatrick, Bruylant, 2004).

Colloquia

Martin Van Beirs heeft aan verschillende colloquia deelgenomen en heeft conferenties gehouden over zowel fiscale aangelegenheden als vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.

 Tweeledige opleidingen

Van zodra hij zijn diploma op zak had, heeft Martin Van Beirs zich gespecialiseerd in fiscaliteit. Enkele jaren later heeft hij gelijktijdig een opleiding in bedrijfsadministratie gevolgd, wat hem toeliet zijn kennis over management en financiën verder uit te diepen. «Het is dankzij die opleiding dat ik beter de financiële mechanismen kan begrijpen, wat zeer nuttig is voor mij in dossiers van bedrijfsrecht».

Fiscalité et contrats commerciaux

Aangezien hij zowel thuis is in het fiscaal recht als in het commerciële contractenrecht en in het bijzonder de franchise, apprecieert de variatie die inherent is aan zijn vak. «Elke zaak is anders, want we hebben nooit met dezelfde mensen noch met dezelfde feiten te maken. De rijkdom van dit vak is een werkbare en consoliderende oplossing te vinden voor de cliënt in functie van zijn specifieke situatie». Voor hem is er een goede dosis realisme nodig om een oplossing te vinden. «  Ik denk altijd na in het belang van de cliënt. Nadat ik het probleem heb onderzocht, informeer ik mijn cliënt over de omstandigheden van de situatie en leg ik hem duidelijk de slaagkansen uit. Mijn cliënt geeft me zijn volle vertrouwen en zijn voldoening is de mooiste beloning».