Jonathan Chazkal

Jonathan Chazkal-6

JONATHAN CHAZKAL

Diploma’s

Master in de rechten – Vrije Universiteit Brussel (2004)

Balies

Lid van de Balie van Brussel

Lid van de Balie van Antwerpen

Lid van de Balie van Luxemburg

Lid van de Balie van Tel Aviv

Talen

Frans, Engels, Nederlands, Hebreeuws

Twee onlosmakelijk verbonden disciplines

Jonathan Chazkal sluit in 2008 aan bij de Association Afschrift na meerdere professionele ervaringen, waarvan één jaar in Israël om het examen aan de balie van Tel Aviv af te leggen. Eerst was hij vooral geïnteresseerd in het vennootschapsrecht, daarna ging hij stap per stap de richting van het fiscaal recht uit. Een evolutie die volgens hem natuurlijk is. « Deze twee disciplines zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden : je kunt geen vennootschapsrecht beoefenen zonder kennis te hebben van de fiscaliteit voor bedrijven. Van zodra ik mij ben beginnen buigen over dossiers van bedrijven, ben ik mij ook beginnen bezighouden met de fiscale aspecten ervan en heb ik dan ook vastgesteld dat die materie mij meer en meer interesseerde. Ik ben mij van naald tot draad beginnen verdiepen in de personenbelasting en daarna in alles wat met fiscaliteit te maken heeft. Maar mijn kennis van vennootschapsrecht blijft nuttig zijn voor mij, meer bepaald wanneer het gaat over aandelenoverdrachten in een bedrijf, want de fiscale aspecten van een overdracht zijn verre van het enige element dat belangrijk is bij de opmaak van een overeenkomst van overdracht. »

Onmisbare vrijheid

Jonathan Chazkal heeft ook meegewerkt aan de activiteiten van de Association Afschrift in Antwerpen en Luxemburg. « Aangezien ik Nederlandstalig ben, was het logisch dat ik ook bij ons kantoor in Antwerpen zou werken, des te meer omdat ons clientèle daar alsmaar groter wordt. Ik ben ook betrokken bij de opstart van ons kantoor in Luxemburg en ik verdeel mijn tijd tussen de drie steden. »Waar hij ook zit, Meester Chazkal verdedigt en adviseert zijn cliënten met dezelfde passie, of het nu gaat om vennootschapsrecht, financieel strafrecht of fiscaal recht gaat. « De rol van een advocaat is eerst en vooral om zijn cliënt bij te staan. Dat betekent dat hij vanaf het begin eerlijk moet zijn met de cliënt. Ik geef nooit valse hoop, zeker niet wanneer we het hebben over de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Men moet realistisch zijn over de slaagkansen. Over het algemeen, als onze cliënt meer dan 50% kans heeft om zijn gelijk te halen, dan raden wij hem aan om de belasting te betwisten. Maar we leggen hem ook uit hoe de procedure zal verlopen, hoe lang het kan duren, wat de risico’s zijn, wat de kosten zijn die eraan verbonden zijn: het is belangrijk dat de cliënt vanaf het begin weet aan wat hij zich mag verwachten, kwestie van met kennis van zaken te kunnen beslissen. »

Een onmisbare ervaring

Hoewel hij zich tegenwoordig bezig houdt met geschillen, toch zet Jonathan Chazkal zijn adviesactiviteiten verder. Hij is immers van mening dat de twee activiteiten heel nauw met elkaar gelinkt zijn. « Wanneer de procedures over de interpretatie van de fiscale wetgeving gaan, dan leunt de redenering die leidt tot het opstellen van conclusies zeer nauw aan bij wat er gebeurt als ik een advies voor een cliënt voorbereid. Bovendien, nadat de rechter zijn vonnis heeft geveld, laat dit ons toe om onze interpretatie van het recht te bevestigen, wat onze job als raadsheer voedt en verrijkt »