Afschrift en de beren

Kracht, moed en zachtheid

Wij hebben gekozen voor de beer als symbool voor onze visie op het beroep van advocaat omwille van zijn kracht, zijn moed en zijn imago van welwillendheid.

Kracht en moed

De beer heeft de reputatie om een machtig dier te zijn, vastberaden in de verdediging van zijn jongen en van zijn territorium tegen indringers. Als fiscale advocaten bestaat onze rol uit het verdedigen van onze cliënten en het vrijwaren van hun patrimonium tegen de Staat. Wij wijden daar eenzelfde kracht en energie aan als een beer zou doen voor de bescherming van haar jongen.

Zachtheid en welwillendheid

Maar een  advocaat moet ook zijn cliënten begeleiden en adviseren teneinde hen toe te laten hun patrimonium en hun professionele activiteiten naar behoren te beheren. Wij staan onze cliënten bij met dezelfde zorgzaamheid als een berin die de eerste stapjes van haar kleintjes van nabij opvolgt.

Vertrouwelijkheid

Per slot van rekening is de teddybeer de eerste vertrouweling van het kind, degene die nooit zijn geheimen onthult.

Om te kunnen genieten van het meest geschikt advies stemmen onze cliënten er evenzeer mee in om bepaalde details van hun privéleven aan ons te onthullen. Wij stellen alles in het werk om deze vertrouwelijke gegevens te beschermen.

Bescherming van de beer

Bij wijze van concrete getuigenis van onze gehechtheid aan de beer als symbool van onze activiteit, hebben wij besloten om een daadwerkelijke geste te doen.   Daarom ondersteunen wij de Spaanse vereniging “Fundación oso de Asturias”, die waakt over de bescherming van de beren in Asturië.