De associatie

De associatie Afschrift is meer dan zomaar een groepering van fiscale advocaten. Al onze leden delen namelijk eenzelfde visie op ons beroep en eenzelfde engagement tot het verlenen van advies aan en het verdedigen van de belastingplichtigen, zowel particulieren als bedrijven, in België en in het buitenland.

De advocatenassociatie Afschrift werd opgericht in 1994 op initiatief van Thierry Afschrift en groepeert advokate met een uitgebreide kennis inzake fiscale kwesties in de meest brede zin.

Al onze advocaten delen eenzelfde filosofie en dezelfde waarden. Zij zijn zich bewust van het belang om in alle omstandigheden een globale visie te hanteren om te beantwoorden aan de vragen van onze cliënten, ongeacht of deze vragen betrekking hebben op het beheer van hun onderneming of op het beheer van hun privé-eigendom. Zij beseffen eveneens dat snelheid, efficiëntie en vertrouwelijkheid essentieel zijn voor het welslagen van hun missie.

Ons welbewust van de groeiende inter¬na¬tio¬na¬lisering van de privé- en professionele activiteiten van onze cliënten en van de complexiteit van hun fiscale problematiek, beschikken wij over zetels te Antwerpen, Madrid, Genève, Luxem¬burg, Tel Aviv en Hong Kong. De advocaten die er lid van zijn kunnen cliënten die dit wensen ter plaatse ontmoeten.