8 mei 2012

De associatie maakt haar intrede in de « The Fast 50 », het repertorium van de 50 meest dynamische Europese ondernemingen, jaarlijks opgesteld door The New Europe, gespecialiseerd in informatie op financieel, economisch en spitstechnologisch vlak.

The Fast 50Voor Thierry Afschrift, stichter van de Associatie, is deze onderscheiding op meer dan één vlak uitzonderlijk. «Uiteraard vertegenwoordigt onze intrede in het klassement een nieuwe erkenning van de dagelijkse activiteiten van de advocaten die lid zijn van onze associatie», merkt hij op.

Op zoek naar uitmuntendheid « Maar er is meer », vervolgt de advocaat. « Indien u de lijst doorloopt van de weerhouden ondernemingen in onze sector, zal u merken dat de andere weerhouden associaties (Loyens & Loeff, Baker & Mac¬Ken¬zie, Allen & Overy, etc.) tussen 20 en 100 maal groter zijn dan wijzelf! Idem voor verscheidene ondernemingen vermeld in de andere sectoren (BNP Pari¬bas, Deutsche Bank, Petro¬bras, Bar¬clays Capi¬tal, etc.). Wij zijn dus dubbel trots met deze onderscheiding, die ons wederom toont dat een kabinet op menselijke schaal evengoed perfect haar plaats kan opeisen tussen de «grote spelers» en dat uitmuntendheid vooral een kwestie is van attitude».