Actualiteit

Fiscaliteit is een domein onderhevig aan voortdurende verandering. Wij hebben voor u de meest markante feiten uitgekozen en geanalyseerd met betrekking tot de recente fiscale actualiteit. Veel leesgenot!

De maatregelen in de strijd tegen de juridische constructies: versteviging van de “Kaaimantaks”

Comments off.

Met de goedkeuring van de programmawet van 25 december 2017 heeft de regering het wettelijk systeem dat van kracht is, ...

Read More

De vernieuwing van het stelsel tot aanmoediging van werknemers om deel te nemen in het kapitaal en/of in de winsten van bedrijven

Comments off.

Het regeringsakkoord dat werd bereikt in de nacht van 26 juli 2017 is vanaf nu opgenomen in een wet. Onder ...

Read More

Cryptomunten

Comments off.

Aan de crytomunten zoals Bitcoin en Ethereum valt niet meer te ontkomen. Waren zij nog een marginaal fenomeen enige tijd ...

Read More

De nieuwe antimisbruikbepaling van toepassing op “interne” meerwaarden gerealiseerd in het kader van een inbreng in een holding: een jaar later…

Comments off.

We hebben de evolutie van de Belgische administratieve en gerechtelijke jurisprudentie inzake meerwaarde op de zogenaamde “interne” overdracht reeds meerdere ...

Read More

De DVB valideert een levensverzekeringsovereenkomst “laatst stervende”

Comments off.

Recent heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigd dat artikel 8 van het Wetboek van Successierechten niet van toepassing was op ...

Read More

Het nieuwe stelsel van laattijdigheidsintresten in fiscale zaken

Comments off.

We zouden kunnen denken dat we in een wet “betreffende de hervorming van de vennootschapsbelastingen“, zoals de recente wet van ...

Read More

Enkele verduidelijkingen betreffende de belasting op de effectenrekeningen

Comments off.

Het doel van de wet is een belasting in te voeren op de effectenrekeningen die zowel in België als in ...

Read More

Zouden de Brusselse gemeentebelastingen op kantoorgebouwen ongrondwettelijk zijn ?

Comments off.

Sinds enkele jaren hebben verschillende gemeenten van de Brusselse agglomeratie in hun lokale wetgeving een bijzondere belasting ingevoerd die verschuldigd ...

Read More

DE DUBBELE BELASTING TUSSEN FRANKRIJK EN BELGIË : HET HOF VAN CASSATIE VEROORDEELT HET STANDPUNT VAN DE ADMINISTRATIE

Comments off.

Het onwaarschijnlijke probleem waarmee Belgische burgers die belangen hebben in Franse bedrijven sinds vele jaren geconfronteerd worden, is niet nieuw ...

Read More