De beer. Zacht en krachtig tegelijk. 

Laatste nieuwsberichten

DE DUBBELE BELASTING TUSSEN FRANKRIJK EN BELGIË : HET HOF VAN CASSATIE VEROORDEELT HET STANDPUNT VAN DE ADMINISTRATIE

Comments off.

Het onwaarschijnlijke probleem waarmee Belgische burgers die belangen hebben in Franse bedrijven sinds vele jaren geconfronteerd worden, is niet nieuw ...

Meer

Opnieuw overleeft de « sterfhuisclausule » de aanvallen van de fiscus

Comments off.

Artikel 5 van het Wetboek van Successierechten (hierna genoemd « W.Succ.) creëert een wettelijke fictie volgens welke de overlevende echtgenoot ...

Meer

Regulariseren, ja … maar wat dan? (bis)

Comments off.

In juni 2016 schreven in de marge dat het Hof van beroep op 21 januari 2016 terecht had beslist dat ...

Meer

Een nieuwe aanval van controle vanwege de fiscale administratie

Comments off.

De fiscale administratie kondigt regelmatig aan dat ze de controle op bepaalde belastingplichtigen zal verscherpen op basis van specifieke criteria. ...

Meer

WETSVOORSTEL VOOR DE HERVORMING VAN DE ERFRECHTEN: WAT ER VERANDERT (DEEL II)

Comments off.

Deze studie is bedoeld om de belangrijkste veranderingen in de verf te zetten die ingezet worden door het voorstel houdende ...

Meer
Meer nieuws

De associatie Afschrift is meer dan zomaar een groepering van fiscale advocaten. Al onze leden delen namelijk eenzelfde visie op ons beroep en eenzelfde engagement tot het verlenen van advies aan en het verdedigen van de belastingplichtigen, zowel particulieren als bedrijven, in België en in het buitenland.

De advocatenassociatie Afschrift werd opgericht in 1994 op initiatief van Thierry Afschrift en groepeert advokate met een uitgebreide kennis inzake fiscale kwesties in de meest brede zin.

Al onze advocaten delen eenzelfde filosofie en dezelfde waarden. Zij zijn zich bewust van het belang om in alle omstandigheden een globale visie te hanteren om te beantwoorden aan de vragen van onze cliënten, ongeacht of deze vragen betrekking hebben op het beheer van hun onderneming of op het beheer van hun privé-eigendom. Zij beseffen eveneens dat snelheid, efficiëntie en vertrouwelijkheid essentieel zijn voor het welslagen van hun missie.

Ons welbewust van de groeiende inter¬na¬tio¬na¬lisering van de privé- en professionele activiteiten van onze cliënten en van de complexiteit van hun fiscale problematiek, beschikken wij over zetels te Antwerpen, Madrid, Genève, Luxem¬burg, Tel Aviv en Hong Kong. De advocaten die er lid van zijn kunnen cliënten die dit wensen ter plaatse ontmoeten.

Onze diensten