De beer. Zacht en krachtig tegelijk. 

Laatste nieuwsberichten

De maatregelen in de strijd tegen de juridische constructies: versteviging van de “Kaaimantaks”

Comments off.

Met de goedkeuring van de programmawet van 25 december 2017 heeft de regering het wettelijk systeem dat van kracht is, ...

Meer

De vernieuwing van het stelsel tot aanmoediging van werknemers om deel te nemen in het kapitaal en/of in de winsten van bedrijven

Comments off.

Het regeringsakkoord dat werd bereikt in de nacht van 26 juli 2017 is vanaf nu opgenomen in een wet. Onder ...

Meer

Cryptomunten

Comments off.

Aan de crytomunten zoals Bitcoin en Ethereum valt niet meer te ontkomen. Waren zij nog een marginaal fenomeen enige tijd ...

Meer

De nieuwe antimisbruikbepaling van toepassing op “interne” meerwaarden gerealiseerd in het kader van een inbreng in een holding: een jaar later…

Comments off.

We hebben de evolutie van de Belgische administratieve en gerechtelijke jurisprudentie inzake meerwaarde op de zogenaamde “interne” overdracht reeds meerdere ...

Meer

De DVB valideert een levensverzekeringsovereenkomst “laatst stervende”

Comments off.

Recent heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigd dat artikel 8 van het Wetboek van Successierechten niet van toepassing was op ...

Meer
Meer nieuws

De associatie Afschrift is meer dan zomaar een groepering van fiscale advocaten. Al onze leden delen namelijk eenzelfde visie op ons beroep en eenzelfde engagement tot het verlenen van advies aan en het verdedigen van de belastingplichtigen, zowel particulieren als bedrijven, in België en in het buitenland.

De advocatenassociatie Afschrift werd opgericht in 1994 op initiatief van Thierry Afschrift en groepeert advokate met een uitgebreide kennis inzake fiscale kwesties in de meest brede zin.

Al onze advocaten delen eenzelfde filosofie en dezelfde waarden. Zij zijn zich bewust van het belang om in alle omstandigheden een globale visie te hanteren om te beantwoorden aan de vragen van onze cliënten, ongeacht of deze vragen betrekking hebben op het beheer van hun onderneming of op het beheer van hun privé-eigendom. Zij beseffen eveneens dat snelheid, efficiëntie en vertrouwelijkheid essentieel zijn voor het welslagen van hun missie.

Ons welbewust van de groeiende inter¬na¬tio¬na¬lisering van de privé- en professionele activiteiten van onze cliënten en van de complexiteit van hun fiscale problematiek, beschikken wij over zetels te Antwerpen, Madrid, Genève, Luxem¬burg, Tel Aviv en Hong Kong. De advocaten die er lid van zijn kunnen cliënten die dit wensen ter plaatse ontmoeten.

Onze diensten