De beer. Zacht en krachtig tegelijk. 

Laatste nieuwsberichten

Regulariseren, ja … maar wat dan? (bis)

Comments off.

In juni 2016 schreven in de marge dat het Hof van beroep op 21 januari 2016 terecht had beslist dat ...

Meer

Een nieuwe aanval van controle vanwege de fiscale administratie

Comments off.

De fiscale administratie kondigt regelmatig aan dat ze de controle op bepaalde belastingplichtigen zal verscherpen op basis van specifieke criteria. ...

Meer

WETSVOORSTEL VOOR DE HERVORMING VAN DE ERFRECHTEN: WAT ER VERANDERT (DEEL II)

Comments off.

Deze studie is bedoeld om de belangrijkste veranderingen in de verf te zetten die ingezet worden door het voorstel houdende ...

Meer

WETSVOORSTEL VOOR DE HERVORMING VAN DE ERFRECHTEN: WAT ER VERANDERT (DEEL I)

Comments off.

In een snel veranderende maatschappij heeft de wet steeds een achterstand tegenover de maatschappelijke en sociale evolutie. Ons huidige erfrecht ...

Meer

Onderhoudsgelden zijn aftrekbaar …. op voorwaarde dat de vastgestelde vervaldagen gerespecteerd worden

Comments off.

Menig belastingplichtige is op een bepaald ogenblik onderhoudsgeld verschuldigd. Dit kan zijn oorsprong vinden in een gerechtelijke beslissing die bijvoorbeeld ...

Meer
Meer nieuws

De associatie Afschrift is meer dan zomaar een groepering van fiscale advocaten. Al onze leden delen namelijk eenzelfde visie op ons beroep en eenzelfde engagement tot het verlenen van advies aan en het verdedigen van de belastingplichtigen, zowel particulieren als bedrijven, in België en in het buitenland.

De advocatenassociatie Afschrift werd opgericht in 1994 op initiatief van Thierry Afschrift en groepeert advokate met een uitgebreide kennis inzake fiscale kwesties in de meest brede zin.

Al onze advocaten delen eenzelfde filosofie en dezelfde waarden. Zij zijn zich bewust van het belang om in alle omstandigheden een globale visie te hanteren om te beantwoorden aan de vragen van onze cliënten, ongeacht of deze vragen betrekking hebben op het beheer van hun onderneming of op het beheer van hun privé-eigendom. Zij beseffen eveneens dat snelheid, efficiëntie en vertrouwelijkheid essentieel zijn voor het welslagen van hun missie.

Ons welbewust van de groeiende inter¬na¬tio¬na¬lisering van de privé- en professionele activiteiten van onze cliënten en van de complexiteit van hun fiscale problematiek, beschikken wij over zetels te Antwerpen, Madrid, Genève, Luxem¬burg, Tel Aviv en Hong Kong. De advocaten die er lid van zijn kunnen cliënten die dit wensen ter plaatse ontmoeten.

Onze diensten