תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת Afschrift

המידע הנמצא באתר זה מהווה מידע כללי בלבד עבור מבקרי האתר, בכל הקשור לשירותים המוצעים על ידי חברת Afschrift. השימוש באתר והניווט בין דפיו מהווה הסכמה מצידך, בלא כל הגבלה או סייג, לתנאי השימוש שלהלן.

השימוש באתר

השימוש באתר אינטרנט זה ובתוכנו הם על אחריותך בלבד.
חברת Afschrift, או כל צד אחר המעורב ביצירת האתר, ייצורו או אספקת התכנים בו לא יהיו אחראים ולא יחובו בגין כל נזק או וירוס העלול לפגוע בציוד המחשוב שלכם או ביכולת הנגישות, השימוש או הניווט באתר, או בנתונים, מידע, טקסטים, תמונות, סרטונים או קבצי קול, או כל שגיאה או מחדל בתכנים המופיעים בו.
חברת Afschrift שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשעות את פעילותו של האתר, כולו או חלקו.

פרטיות

חברת Afschrift מכירה בחשיבות ההגנה על מידע ונתונים בעלי אופי אישי. עבורנו מדובר בהתחייבות לכיבוד הפרטיות, והעקרונות המנחים את האופן בו אנו אוספים, שומרים ומשתמשים במידע הנוגע לאנשים.

נתונים אישיים

אתם לא תתבקשו לספק לנו כל נתונים האישיים, כגון שמות, כתובות מגורים ודוא"ל, וכד', אלא אם תמסרו לנו אותם מרצונכם החופשי. אנו נדווח לכם תמיד על האופן שבו נעשה שימוש בנתונים אלו. רוב השירותים שלנו אינם דורשים כל סוג של רישום, והדבר מאפשר לכם לבקר באתר שלנו ללא כל צורך בזיהוי עצמכם. מאידך, טפסי יצירת קשר דורשים רישום. הנתונים שתספקו לנו בעת מילוי טופס זה מיועדים אך ורק ליצירת קשר עמכם כדי שנוכל להשיב על שאלותיכם ולא ייעשה בהם שימוש לכל מטרה אחרת. אם תבחרו שלא לספק לנו נתונים אישיים מסוימים, ייתכן שלא נוכל לענות על שאלותיכם.

עוגיות (cookies)

בעת הביקור באתרי אינטנט, אחדים מהם שותלים קבצי מידע במחשבכם. קבצים אלו נקראים "עוגיות" (cookies). כאשר המבקר חוזר אל אותו אתר בפעם השניה, קבצים אלו נשלחים חזרה אל האתר, ורק אליו, לשם זיהויו של המבקר החוזר. העוגיות מוסרות לנו מתי וכיצד נעשה שימוש בתכני האתר שלנו, וכמה אנשים ביקרו בהם. מטרתם העיקרית של נתונים אלו היא שיפור האתר והשירות הניתן באמצעותו.

החוק החל

אף שהמידע הכלול באתר אינטרנט זה זמין באותה מידה למשתמשים מארצות אחרות, הרי שהאתר ותוכנו הותאמו לחוק והתקנות התקפים בבלגיה.
תנאי השימוש המפורטים בזאת ונגישותך לאתר האינטרנט כפופים לחוק החל בבלגיה, ואינם מתייחסים לכל עקרונות סתירה בין חוקים שונים. כל פעולה, פעילות או צעד חוקי בקשר עם אתר זה יתבררו אך ורק בבית משפט מקומי או ארצי, או על ידי הסמכות השיפוטית התקפה בבלגיה.