זכויות יוצרים

Copyright ® 2008-2012 Afschrift G.E.I.E. כל הזכויות שמורות.

בניית האתר

עיצובו ופיתוחו של אתר זה מבוצעים על ידיsprl  Ex Abrupto באמצעות תוכנת עיצוב האתרים WordPress.

שכפול

אין לשכפל תוכן אתר זה אל לשם התייעצות אישית ובלתי מסחרית ותוך שמירה על כל אזכורי זכויות היוצרים או הקניין הרוחני.

למעט תנאים הקובעים אחרת בצורה מפורשת, אינכם רשאים לבצע את הפעולות הבאות ללא אישור מראש ובכתב מ-Afschrift G.E.I.E: – העתקה, הצגה, הורדה, הפצה, שינוי, שכפול, עריכה או משלוח של כל מידע, טקסט, מסמך או חומר מאתר זה, ואף לא כל חלק הימנו, בכל אמצעי שהוא, אלקטרוני או אחר. איסור זה תקף גם לגבי יצירה כלשהי המתבססת על תמונה, טקסט או מסמך הכלולים באתר זה.

איורים

למעט אם נאמר אחרת, זכויות היוצרים בתמונות הדובים המופיעות בדפים אלו שייכות ל-Fotolia.