מחלוקת משפטית

איש אינו מעוניין במחלוקת עם מינהל המיסים. על אף זאת, כאשר מתקיימת מחלוקת כזו, כדאי לקבל ייעוץ טוב למן ההתחלה, דהיינו, החל מרגע ביקורת המס.

כאשר קיימת מחלוקת עם מינהל המיסים, תפקידו של עורך הדין אינו מתמצה רק בהגנה בפני בית המשפט, אלא בראש ובראשונה בהשתתפות, החל מרגע ההתערבות של המינהל, בעיבוד אסטרגיית הגנה יחד עם הלקוח ומנהל החשבונות או רואה החשבון שלו. אסטרטגיה כזו תכלול התאמה של כל ההגנה העתידית מול מינהל המיסים.

ניסיון פשרה

לפי העניין, עורך הדין יתערב, בשלב זה, גם בניסיון להגיע לפשרה עם רשויות המס, כאשר הדבר מתבקש ורצוי, כדי למנוע קיומם של הליכים ארוכים ומייגעים.

מחלוקות רבות יכולות לבוא על פתרונן במישור המינהלי, דהיינו, עוד קודם להגעתם לכדי הליך משפטי, כמו למשל בעת ערעור בפני המנהל האזורי של מחלקת המיסוי.

הכנת הגנה

אולם גם אם ההליך בבתי המשפט הוא בלתי נמנע, התערבותו של עורך הדין החל מן המגעים הראשונים עם המינהל היא יעילה ביותר. היא מאפשרת למעשה להגיע במוכנות מלאה להליך תוך תכנון הרכב התיק, וקביעת המסמכים שיש להעביר או שלא להעביר לרשויות המס, ועל ידי הכנה קפדנית של התשובות לשאלות.

במקרה של הליך משפטי, עורכי הדין של חברת Afschrift מוסמכים להופיע בנושאי מיסוי בפני כל הערכאות.