חברות וישויות משפטיות

חברות וישויות משפטיות

 העברות של חברות

 העברת חברה, בין אם לצדדים שלישיים או ליורשים עתידיים של בעליה, היא פעולה מורכבת. בלא קשר למועד שבו או לנסיבות בהן היא מתבצעת, היא דורשת ניתוח מעמיק שייקח בחשבון הן את ההשלכות החוקיות של הפעולה והן את הצורך להבטיח את המשכיות פעילותה של החברה.

אף שההיבטים האזרחיים והמסחריים הנוגעים להעברה הם מהותיים, הרי שלעתים קרובות ההשלכות בתחום המיסוי הן אלו המשפיעות בצורה מכרעת על מבנה החברה. למעשה ניתן תמיד למצוא פתרון, תוך הבטחת המשכיותה של החברה, שיהיה בעל יתרונות מבחינת המיסוי עבור כל הצדדים.

מבנה בינלאומי

 הפיכת פעילותה של חברה לבינלאומית מחייב באופן כללי הקמת שלוחות או סניפים בחו"ל. פעולות אלו הן לעתים קרובות בעלות השפעה מהותית על גורם המס הגלובלי של הקבוצה.

תכנונן המבני דורש על כן, בכל פעם, בחינה מעמיקה אשר תתחשב בשיקולי:

המיסוי המקומי התקף בכל מקום בו מוקמים שלוחה או סניף

ההסכמים הנחתמים בין הישויות השונות של הקבוצה

תקנות המיסוי הבינלאומי, ובייחוד קביעת תעריפי העברה הנהוגים בתוך הקבוצה עצמה

 חסיון זהות בעלי המניות

בעלי המניות של החברות מנסים לעתים קרובות, מסיבות לגיטימיות לחלוטין של התנהלות מסחרית, כספית או כלכלית, לשמור על  חיסיון מקסימלי בכל הנוגע לניהול השקעותיהם. בבלגיה, היעלמותן של אגרות החוב למוכ"ז מקשה על חיסיון כזה. מכל מקום, פתרונות שונים, בבלגיה או בחו"ל, עדיין מבטיחים חיסיון כזה שהוא לעתים קרובות הכרחי לניהול עסקיהם. שימוש בפתרונות אלו, בנוסף להיותו חוקי, הוא גם ניטרלי מבחינת מיסוי, ובמקרים רבים אף טומן בחובו יתרונות.

סניפיה של חברת Afschrift ברחבי העולם, ובייחוד משרדנו בלוקסמבורג, עומדים לרשותכם לשם בדיקה מעמיקה יותר של מצבך, ועל מנת להציע לכם פתרון שיתאים לצרכיך.

חברת אחזקות

 בלגיה היא המקום האידיאלי להקמה של חברת אחזקות. חברות מסוג זה נהנות למעשה ממשטר מיסוי אוהד שיציבותו נשמרה במהלך השנים האחרונות. הודות לכך, חברות האחזקות בבלגיה הן פתרון מעניין במיוחד הן עבור קבוצות בינלאומיות המבקשות לשפר את יחס המיסוי החל על פעילותן, והן עבור חברות בלגיות המחפשות פתרון ניטרלי עבור ארגון בעלי המניות שלהן.

במקרים מסוימים, מכל מקום, מבנים בחו"ל הוכחו כבעלי ביצועים טובים יותר, בייחוד בלוקסמבורג, שוויץ או ספרד. חברת Afschrift מציעה בארצות אלו את שירותי המשרד המקומי, שיסייע לך בבחירת הפתרון המותאם ביותר לצרכיך.

נדל"ן

פעילות נדל"נית, ובייחוד כזו המבוצעת על ידי חברה, מעלה מספר רב של  שאלות בתחום המיסוי. פעילות זו חורגת באופן מהותי ממסגרת המיסוי על ההכנסות ומעורבות בה גם סוגיות מתחום חוקי הרישום והמע"מ.

גם כאן קיימים מספר פתרונות:

  • הסכמי שכירות או חכירה
  • טכניקות חלוקה של הנכס: על פי טובות הנאה/שימוש, חכירה לדורות, שטח…
  • יצירת חברת נדל"ן רגילה או SICAFI (קרן השקעות נדל"ן בעלת הון קבוע)
  • הנפקת תעודות חכירה

ביצועו של כל פרויקט בתחום הנדל"ן מותנה בניתוח מקדים ומעמיק שמטרתו לקבוע איזה פתרון יעניק את היתרונות המשמעותיים ביותר תוך התחשבות במכלול היבטי המיסוי.