בינלאומי

כיום, נכסים ופעילויות של חברות ואנשים פרטים כוללים ברוב המקרים מרכיב בינלאומי חשוב. במשחק זה חייבת להיות מעורבת אסטרטגיית מיסוי טובה.

בינלאומיות: יתרון ייחודי

בין אם יש לך כבר קשרים בחו"ל או שנכסיך ופעילותך נמצאים אך ורק בארץ, אסטרטגיית המיסוי תצליח לעתים קרובות להירשם בהקשר בינלאומי יותר. ההוראות המיוחדות הקיימות במדינות מסוימות מאפשרות למעשה, לעתים קרובות, להביא להפחתה בהפרשותיך למיסוי, בצורה חוקית לחלוטין.

בבלגיה ובחו"ל

זוהי הסיבה לכך שמזה שנים רבות, חברת Afschrift מחזיקה משרדים בלוקסמבורג ובשוויץ, ואולם גם בספרד ובישראל. עורכי-דין רבים בחברה הם חברים, בנוסף לכך, גם בלשכות עורכי-דין זרות אחרות. רב-ערכיות כזו מעניקה להם היכרות מעמיקה יותר עם חוקי המיסוי המקומיים וההוראות הבינלאומיות, ומאפשרות להם לספק לך ייעוץ אישי המותאם באמת לצרכיך.