אנשים פרטיים

עורכי הדין של חברת Afschrift מייעצים הן  ללקוחות פרטיים והן לחברות  וישויות משפטיות בכל סוגי הפעילות.

אנשים פרטיים

 ניהול נכסים ותכנון ירושות

 ארגון נכון של נכסיך האישיים הפך כיום להיות הכרחי. הוא מאפשר לך למעשה:

הגנה על נכסיך האישיים מפני פעולות של צדדים שלישיים, ככל שיהיו, ובייחוד בפני רשויות המס שסמכויותיה הופכות נרחבות יותר ויותר;

הפרדה של נכסיך האישיים מנכסיך המקצועיים, על מנת למנוע מסיכונים הקשורים בפעילותך המקצועית לסכן את רווחתך ורווחת משפחתך;

ארגון ההיבט הזוגי והמשפחתי לשם שמירה על ענייניהם של כל בני המשפחה, ובייחוד במקרים של שינויים בהרכב המשפחה, או בנישואין מחדש;

הבטחת יציבות העסק שלך בעת העברתו ליורשים על פי בחירתך;

הקטנת ההשפעה של חוק הירושה, העלולה עדיין להיות בעלת משקל רב במיוחד במצבים מסוימים.

על מנת לפעול ביעילות, יש לקבוע אסטרטגיה ארגונית מותאמת אישית. כאשר מדובר בהמשכיות שלך, היא חייבת גם להיות מופעלת במהירות האפשרית. אסטרטגיה זו תיקח בחשבון את מורכבות מצבך האישי, היקף הנכסים והמשפחה,  מטרותיך בטווח הקרוב והרחוק, וכמובן, את החוקים החלים. על פי העניין, אסטרטגיה זו תיישם טכניקות פשוטות כגון תרומה, או מורכבות יותר, כגון ייסוד נאמנות או קרן.

פעילות מקצועית

הפעילות המקצועית היא עדיין, אצל מרבית בני האדם, מקור ההכנסות העיקרי. ואולם, בארצנו, חוקי המס  והפרשות החובה מהוות כיום נטל כבד על הכנסות אלו, בייחוד כאשר הפעילות מבוצעת מכוח היותך ישות פרטית.
נקיטה באסטרטגיה של מיטוב מס היא לפיכך מהותית לשם הפחתה מרבית של נטל המס. תכנון תוך התחשבות בחוקים, יאפשר לאסטרטגיה כזו לנצל את כל הפתרונות  הקיימים: ניכויים לצרכי מס, ביטוחי חובה, ביטוחי פנסיה אישיים, אופציות למניות…

במקרה של פעילות מקצועית עצמאית, ובכלל זה מנהלי חברה, מיטוב המס יכלול לעתים קרובות הקמת חברות. אלו ייהנו למעשה  ממיסוי מועדף. בנוסף לכך, הן יאפשרו יצירה של  נכסים נפרדים למימוש הפעילות המקצועית, צעד המהווה יתרון במישור המיסוי ואף תוספת ביטחון בתחום החבות האזרחית.