Afschrift והדובים

כוח, גבורה ורכות

בחרנו בדב לסמל את השקפת עולמנו כעורכי דין בתחום המיסוי הודות לכוחו, גבורתו ותדמית טוב הלב המיוחסת לו.

כוח וגבורה

הדב נחשב כחיה חזקה, המגנה על גוריה ועל שטח המחיה שלה מפני מסיגי גבול.

כעורכי דין בתחום המיסוי, תפקידנו הוא להגן על לקוחותינו ועל נכסיהם מפני המדינה. אנו מקדישים את אותם מאמצים ואותה אנרגיה כמו הדובה המגינה על גוריה.

 רכות וטוב לב

ואולם עורך הדין חייב גם להנחות את לקוחותיו ולייעץ להם על מנת לאפשר להם לנהל את נכסיהם ואת פעילותם המקצועית. אנו מלווים את לקוחותינו באותה דאגה כמו הדובה המשגיחה על צעדיהם הראשונים של גוריה.

 חיסיון

ולבסוף, הדובי הפרוותי הוא איש סודו הראשון של הילד, זה שלעולם לא יגלה לאיש את הסודות הנלחשים באוזניו.

גם אנו כמוהו, מעניקים חיסיון מלא ללקוחותינו, אשר חושפים בפנינו את חייהם הפרטיים כדי ליהנות מן הייעוץ המתאים להם ביותר. אנו עושים כל מאמץ להיות ראויים לאמון זה.

ההגנה על הדובים

וכדי להוכיח את מחויבותנו לדובים, שהם סמל לפעילותנו, פעלנו גם בצורה של מחווה מעשית. וזוהי הסיבה לכך שאנו תומכים, בספרד, באגודת «קרן הדב האסטורי», ששמה לה למטרה את ההגנה על הדובים בחבל אסטוריה.